خانه ترجمه ها گالری

Without you

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Everything I want, I have
هر چی میخوام رو دارم
Money, notoriety, and rivieras
پول ، رسوایی و شهرت
I even think I found God
حتی فکر میکنم خدارو پیدا کردم
In the flashbulbs of the pretty cameras
تو فلش های دوربین های قشنگ
Pretty cameras, pretty cameras
دوربین های زیبا، دوربین های زیبا
Am I glamorous? Tell me, am I glamorous?
آیا من دلربا و جذابم؟ بهم بگو که جذابم؟
[Chorus]
Hello? Hello?
سلام، سلام
C-can you hear me?
میتونی صدامو بشنوی؟
I can be your China doll, if you wanna see me fall
من میتونم عروسک چینی تو باشم، اگه میخوای سقوط من رو ببینی
Boy, you're so dope, your love is deadly
پسر، تو مثل مواد مخدری، عشقت کشنده است
Tell me life is beautiful
بهم بگو زندگی زیباست
They all think I have it all
همه اونا فکر میکنن من همه چیز دارم
I've nothing without you
من بدون تو هیچی ندارم
All my dreams and all the lights mean
تمام رویاهام و امید هام بدون تو
Nothing without you
هیچ معنایی ندارن
[Verse 2]
Summertime is nice and hot
تابستان گرم و لذت بخشه
And my life is sweet like vanilla is
و زندگی منبه شیرینی وانیله
Gold and silver-lined my heart
قلبم از طلا و نقره است
But burned into my brain are these stolen images
اما عکسای دزدیده شده( خاطراتی که از تو دارم) در مغزم میسوزنن و برام عذاب آورن
Stolen images, baby, stolen images
عکسای دزدیده شده، عزیزم، عکسای دزدیده شده
Can you picture it? Babe, that life we could've lived
میتونی تصورش کنی؟عزیزم این زندگیه ای که میتونسیم زندگی کنیم
[Chorus]
Hello? Hello?
سلام، سلام
C-can you hear me?
میتونی صدامو بشنوی؟
I can be your China doll, if you wanna see me fall
من میتونم عروسک چینی تو باشم، اگه میخوای سقوط من رو ببینی
Boy, you're so dope, your love is deadly
پسر، تو مثل مواد مخدری، عشقت کشنده است
Tell me life is beautiful
بهم بگو زندگی زیباست
They all think I have it all
همه اونا فکر میکنن من همه چیز دارم
I've nothing without you
من بدون تو هیچی ندارم
All my dreams and all the lights mean
تمام رویاهام و امید هام بدون تو
Nothing without you
هیچ معنایی ندارن
[Bridge]
We were two kids just tryin' to get out
ما دو تا بچه بودیم، فقط تلاش می کردیم که رها شیم
Lived on the dark side of the American dream
در سمت تاریک رویای امریکایی زندگی میکردیم
We would dance all night, play our music loud
ما تمام شب رو میرقصیدیم و با صدای بلند موسیقی رو گوش میدادیم
But when we grew up, nothing was what it seemed
ولی وقتی بزرگ شدیم هیچی شبیه چیزی که بنظر میرسید نبود
[Chorus]
Hello? Hello?
سلام، سلام
C-can you hear me?
میتونی صدامو بشنوی؟
I can be your China doll, if you wanna see me fall
من میتونم عروسک چینی تو باشم، اگه میخوای سقوط من رو ببینی
Boy, you're so dope, your love is deadly
پسر، تو مثل مواد مخدری، عشقت کشنده است
Tell me life is beautiful
بهم بگو زندگی زیباست
They all think I have it all
همه اونا فکر میکنن من همه چیز دارم
I've nothing without you
من بدون تو هیچی ندارم
All my dreams and all the lights mean
تمام رویاهام و امید هام بدون تو
Nothing without you
هیچ معنایی ندارن
[Chorus]
Hello? Hello?
سلام، سلام
C-can you hear me?
میتونی صدامو بشنوی؟
I can be your China doll, if you wanna see me fall
من میتونم عروسک چینی تو باشم، اگه میخوای سقوط من رو ببینی
Boy, you're so dope, your love is deadly
پسر، تو مثل مواد مخدری، عشقت کشنده است
Tell me life is beautiful
بهم بگو زندگی زیباست
They all think I have it all
همه اونا فکر میکنن من همه چیز دارم
I've nothing without you
من بدون تو هیچی ندارم
All my dreams and all the lights mean
تمام رویاهام و امید هام بدون تو
Nothing without you
هیچ معنایی ندارن