خانه ترجمه ها گالری

When the world was at war we kept dancing

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Girls, don't forget your pearls
دخترا,مرواریداتون یادتون نره
And all of your horses
و تمام اسب هاتون
As you make your way across the pond
در حالی که دارید به راهتون به اونطرف دریاچه ادامه میدید
Girls, don't forget your curls
دختر ، فرشته هاتو فراموش نكن
And all of your corsets
و همه ی لباس زیر هایتان
Memorize them in a little song
اونها رو توی یک آهنگ کوچیک حفظ کنید
[Pre-Chorus]
Shake it up, throw your hands up and get loose
تکونش بده، دستاتو بالاببر و از خود بی خود شو
Cut a rug, lean into the fuckin' youth
یه تیکه پارچه ببر و به سمت این جوانی لعنتی برو
Choreo, we just want the fuckin' truth
خسته کنندس,ما فقط دنبال حقیقت لعنتی هستیم
(Told by the frightened)
(با ترس گفته شد)
[Chorus]
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
No, it's only the beginnin'
نه,این فقط شروعه
If we hold on to hope, we'll have our happy endin'
اگه امید داشته باشیم,پایان خوبی خواهیم داشت
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
[Verse 2]
Boys, don't forget your toys
پسر ها، اسباب بازیاتون رو یادتون نره ( جا نزارید)
And take all of your money
و تمام پول هاتونو بگیرید
If you find you're in a foreign land
اگه فهمیدید توی یه سرزمین بیگانه هستید
Boys, don't make too much noise
پسرها، زیاد سروصدا درنیارید
And don't try to be funny
و سعی نکنید خنده دار باشید
Other people may not understand
بقیه مردم شاید متوجه نشن
[Pre-Chorus]
Shake it up, throw your hands up and get loose
تکونش بده، دستاتو بالاببر و از خود بی خود شو
Cut a rug, lean into the fuckin' youth
یه تیکه پارچه ببر و به سمت این جوانی لعنتی برو
Choreo, we just want the fuckin' truth
خسته کنندس,ما فقط دنبال حقیقت لعنتی هستیم
(Told by the frightened)
(با ترس گفته شد)
[Chorus]
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
No, it's only the beginnin'
نه,این فقط شروعه
If we hold on to hope, we'll have our happy endin'
اگه امید داشته باشیم,پایان خوبی خواهیم داشت
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
[Bridge]
(And we'll do it again)
( و ما دوباره انجامش خواهیم داد )
Oh my god, dizzy from lovin' you
اوه خدای من,از عشق به تو انجامش دادیم
(And we'll do it again)
( و ما دوباره انجامش خواهیم داد )
Oh my god, dizzy from lovin' you
اوه خدای من,از عشق به تو انجامش دادیم
(We'll do it again)
و ما دوباره انجام خواهیم داد
Did it from, did it from lovin' you
انجامش دادیم,از روی عشق به تو انحامش دادیم
(We'll do it again)
و ما دوباره انجام خواهیم داد
In a world at war
تو یه دنیای جنگ زده
[Chorus]
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
Is it the end of an era?
آیا این پایان یک عصر است؟
Is it the end of America?
آیا این پایان آمریکاست؟
No, it's only the beginnin'
نه,این فقط شروعه
If we hold on to hope, we'll have our happy endin'
اگه امید داشته باشیم,پایان خوبی خواهیم داشت
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
When the world was at war before
وقتی که در گذشته دنیا در حال جنگیدن بود
We just kept dancin'
ما فقط میرقصیدیم
[Outro]
And we'll do it again
و ما دوباره انجامش میدیم
And we'll do it again
و ما دوباره انجامش میدیم