خانه ترجمه ها گالری

West coast

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
Down on the West coast, they got a sayin'
در ساحل غربی یه ضرب المثل دارند که میگه
"If you're not drinkin', then you're not playin'"
اگه مشروب نمی خوری، پس بازی نمیکنی
But you've got the music
ولی تو موسیقی رو تو وجودت داری
You've got the music in you, don't you?
تو موسیقی رو تو وجودت داری، نداری؟
Down on the West coast, I get this feeling like
توی ساحل غربی، من این حس رو دارم
It all could happen, that's why I'm leavin'
همه اینا ممکنه اتفاق بیفته. واسه همینه که دارم ترکت میکنم
You for the moment, you for the moment
تو رو به خاطر لحظات، تو رو به خاطر لحظات
Boy Blue, yeah you
پسر بلو! آره خود خودت!
[Pre-Chorus 1]
You're fallin' hard, I push away, I'm feelin' hot to the touch
تو برای ادامه دادن ماجرا بلند پروازی می کنی و من حس می کنم در اتشم
You say you miss me and I wanna say I miss you so much
تو میگی که دلت برای من تنگ میشه و منم میخوام بگم خیلی دل تنگت میشم
But something keeps me really quiet, I'm alive, I'm a-lush
ولی یه چیزی ساکت نگهـم میداره،من شادم،من مست و سرزنده ام
Your love, your love, your love
عشق تو، عشق تو، عشق تو
[Chorus]
I can see my baby swingin'
میتونـم تاب خوردن عشقـمو ببینم
His Parliament's on fire and his hands are up
سیگار پارلیامنتشو روشن کرده و دستهاشو اورده بالا
On the balcony and I'm singin'
داخل بالکن و من دارم میخونم
Ooh, baby, ooh, baby, I'm in love
آه عزیزم، آه عزیرم، من عاشقـم
I can see my sweet boy swayin'
میتونـم تاب خوردن پسر شیرینـمو ببینم
He's crazy y Cubano como yo, l-love
عاشق اینم که مثل خودم یه کوباییِ دیوونست
On the balcony and I'm sayin'
توی بالکن و من دارم میگم
Move, baby, move, baby, I'm in love
تکون بخور عزیزم، تکون بخور عزیزم، من عاشقم
I'm in love
من عاشقم
(I'm in love)
من عاشق شدم
I'm in love
من عاشقم
(I'm in love)
من عاشق شدم
[Interlude]
Mic-check
چک کردن میکروفون
One, two
یک دو
Two
دو
Two
دو
Get it, girl
برو دنبالش دختر
[Verse 2]
Down on the West coast, they got their icons
توی ساحل غربی، اونا چهره های شاخص خاص خودشون رو دارن
Their silver starlets, their Queens of Saigons
ستاره های کوچیک نقره ای، و ملکه های سایگون دارن
And you've got the music
ولی تو موسیقی رو تو وجودت داری
You've got the music in you, don't you?
تو موسیقی رو تو وجودت داری، نداری؟
Down on the West coast, they love their movies
توی ساحل غربی، اونا فیلمای مخصوص خودشون رو دارن
Their golden gods and Rock n' Roll groupies
خدایان طلاییشون و گنده های راک اند رول
And you've got the music
ولی تو موسیقی رو تو وجودت داری
You've got the music in you, don't you?
تو موسیقی رو تو وجودت داری، نداری؟
[Pre-Chorus 2]
You push it hard, I pull away, I'm feelin' hotter than fire
تو محکم فشار میدی،من میکشـم کنار،احساس میکنم داغ تر از آتشم
I guess that no one ever really made me feel that much higher
فکر کنم هیچکس تا حالا اینقدر منـو نشئه نکرده بود
Te deseo, cariño, boy, it's you I desire
من تو رو میخوام عزیزم،پسر،تو کسی هستی که من میخوام
Your love, your love, your love
عشق تو، عشق تو، عشق تو
[Chorus]
I can see my baby swingin'
میتونـم تاب خوردن عشقـمو ببینم
His Parliament's on fire and his hands are up
سیگار پارلیامنتشو روشن کرده و دستهاشو اورده بالا
On the balcony and I'm singin'
داخل بالکن و من دارم میخونم
Ooh, baby, ooh, baby, I'm in love
آه عزیزم، آه عزیرم، من عاشقـم
I can see my sweet boy swayin'
میتونـم تاب خوردن پسر شیرینـمو ببینم
He's crazy y Cubano como yo, l-love
عاشق اینم که مثل خودم یه کوباییِ دیوونست
On the balcony and I'm sayin'
توی بالکن و من دارم میگم
Move, baby, move, baby, I'm in love
تکون بخور عزیزم، تکون بخور عزیزم، من عاشقم
[Chorus]
I can see my baby swingin'
میتونـم تاب خوردن عشقـمو ببینم
His Parliament's on fire and his hands are up
سیگار پارلیامنتشو روشن کرده و دستهاشو اورده بالا
On the balcony and I'm singin'
داخل بالکن و من دارم میخونم
Ooh, baby, ooh, baby, I'm in love
آه عزیزم، آه عزیرم، من عاشقـم
I can see my sweet boy swayin'
میتونـم تاب خوردن پسر شیرینـمو ببینم
He's crazy y Cubano como yo, l-love
عاشق اینم که مثل خودم یه کوباییِ دیوونست
On the balcony and I'm sayin'
توی بالکن و من دارم میگم
Move, baby, move, baby, I'm in love
تکون بخور عزیزم، تکون بخور عزیزم، من عاشقم
[Outro]
من عاشقم
I'm in love
من عاشقم
I'm in love
من عاشقم