خانه ترجمه ها گالری

Violets for Roses

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
There's something in the air
یه چیزی تو هواست (یه حس و حالی توی جو حاکمه)
The girls are running 'round in summer dresses
دخترا با پیرهنهای تابستونیشون دور هم میدوئن
With their masks off, and it makes me so happy
ماسک نزده بودن، و این منو خیلی خوشحال میکنه
Larchmont Village smells like lilies of the valley
روستای لارچمونت (یه محله تو کالیفرنیا) بوی گلای زنبق میده
And the bookstore doors are opening
و درهای کتابفروشیا دارن باز میشن
And it's finally happening
و بالاخره این داره اتفاق میفته
[PRE-Chorus]
Ever since I fell out of love with you, I fell back in love with me
از وقتی که دیگه از عشـقت دست کشـیدم، عاشق خودم شدم
And boy, does it feel sweet, like a summer breeze
پسر، بنظرت این حس شیرین و قشنگی میده؟ مثل نسیم تابستونی
Ever since I fell out of love with you, I fell back in love with the city
از وقتی از عشقت دست کشیدم، عاشق شهر و مردمش شدم
Like the Paramount sign sparkling, sparkling just for me
انگار که نشونِ پارامونت، فقط برای من میدرخشه
[Chorus]
You made me trade my violets for roses
تو باعث شدی که من گلای بنفشه ـمو با گلای رز مبادله کنم
You tried to trade in my new truck for horses
تو سعی کردی که کامیون جدیدمو با چند تا اسب مبادله کنم
Don't forget all of these things that you love are the same things I hate
فراموش نکن تموم چیزایی رو که دوس داری دقیقا همون چیزایی هستن که من ازشون متنفرم
A simple life, I chose this
یه زندگی ساده، من اینو انتخاب میکنم
You made me trade my violets for roses
تو باعث شدی که من گلای بنفشه ـمو با گلای رز مبادله کنم
You tried to take all the pink off my toes
تو سعی کردی همه ی رنگای صورتی رو از اسباب بازیام بگیری
And God knows the only mistake that a man can make
و اشتباهاتی رو که یه مرد میتونه بکنه رو فقط خدا میدونه
Is tryna make a woman change and trade her violets for roses
(اینجور مردا) سعی میکنن که یه زن رو تغییر بدن و باعث شن اون زن گلای بنفشه شو با گلای رز عوض کنه
[Hook]
Ah-la-ha, ah-ha
آه-لا-ها-آ-ها
Trade her violets for roses
گلای بنفشه شو با گلای رز عوض کنه
All the people in the dance will agree
همه ی آدمای صحنه رقص موافقن
Ah-la-ha, ah-ha
آه-لا-ها-آ-ها
[Verse 2]
There's something in the air
یه چیزی تو هواست (یه حس و حالی توی جو حاکمه)
I hope it doesn't change, that it's for real
امیدوارم که تغییر نکنه، چون که این حقیقت داره
The beginning of something big happening
و آغاز یه اتفاق بزرگه
And by the Merthyr alleys in the streets have ceased
کوچه هایی از خیابون که محل قتل بود، دیگه متوقف شدن و اوضاعشون آرومه
And still, the shadows haunt the avenue
و هنوز، سایه ها خیابونو شکار میکنن و تو خیابون هستن
The silence is deafenin'
این سکوت کر کننده ست
[PRE-Chorus]
Ever since I fell out of love with you, I fell back in love with the streets
از وقتی از عشقت دست کشیدم، عاشق شهر و مردمش شدم
And God, does it feel sweet, like a summer breeze
خدا، بنظرت این حس شیرین و قشنگی میده؟ مثل نسیم تابستونی
Ever since I fell out of love with you, I break dance to the back beat
از وقتی از عشقت دست کشیدم
And God, does it sound sweet, like it's playin' just for me
خدا، حس شیرینی میده؟، مثه یه بازی اختصاصی فقط برای منه
[Chorus]
You made me trade my violets for roses
تو باعث شدی که من گلای بنفشه ـمو با گلای رز مبادله کنم
You tried to trade in my new truck for horses
تو سعی کردی که کامیون جدیدمو با چند تا اسب مبادله کنم
Don't forget all of these things that you love are the same things I hate
فراموش نکن تموم چیزایی رو که دوس داری دقیقا همون چیزایی هستن که من ازشون متنفرم
A simple life, I chose this
یه زندگی ساده، من اینو انتخاب میکنم
You made me trade my violets for roses
تو باعث شدی که من گلای بنفشه ـمو با گلای رز مبادله کنم
You tried to take all the pink off my toes
تو سعی کردی همه ی رنگای صورتی رو از اسباب بازیام بگیری
And God knows the only mistake that a man can make
و اشتباهاتی رو که یه مرد میتونه بکنه رو فقط خدا میدونه
Is trying to make a woman change and trade her violets for roses
سعی میکنه یه زن رو تغییر بده و باعث شه اون زن گلای بنفشه شو با گلای رز عوض کنه
[Hook]
Ah-la-ha, ah-ha
آه-لا-ها-آ-ها
Trade her violets for roses
گلای بنفشه شو با گلای رز عوض کنه
Ah-la-ha, ah-ha
آه-لا-ها-آ-ها
Trade her violets for roses
گلای بنفشه شو با گلای رز عوض کنه
(Ah-la-ha, ah-ha)
Ah-la-ha, ah-ha
[Outro]
There's something in the air
یه چیزی تو هواست (یه حس و حالی توی جو حاکمه)
The girls are running 'round in summer dresses
دخترا با پیرهنهای تابستونیشون دور هم میدوئن
With their masks off, and it makes me so happy
ماسک نزده بودن، و این منو خیلی خوشحال میکنه