خانه ترجمه ها گالری

Video games

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Swinging in the backyard
توی حیاط پشتی میگردم
Pull up in your fast car
سوار ماشین سریعت میشم
Whistling my name
اسممو بلند صدا می کنی
Open up a beer
یه آبجو باز می کنی
And you say, "Get over here
و تو میگی "بیا اینجا
And play a video game"
و بازی ویدیویی میکنیم
I'm in his favourite sundress
پیرهن تابستونی پوشیدم که دوست داره
Watchin' me get undressed
منو میبینی که لباسامو در میارم
Take that body downtown
از اين بدن لذت ببر
I say, "You the bestest"
میگم "تو بهترینی"
Lean in for a big kiss
برای یه بوسه بزرگ خم میشم
Put his favourite perfume on
عطر موردعلاقشو میزنم
Go play your video game
برو و بازی ویدئویی کن
[Chorus]
It's you, it's you, it's all for you
برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه
Everything I do
هر کاری که می کنم
I tell you all the time
همیشه بهت میگم
Heaven is a place on earth with you
بهشت، یه جایی با تو روی زمینه
Tell me all the things you wanna do
همه چیزایی که میخوای انجام بدیو به من بگو
I heard that you like the bad girls
شنیدم که از دخترای بد خوشت میاد
Honey, is that true?
عزیزم،آیا این حقیقت داره؟
It's better than I ever even knew
این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم
They say that the world was built for two
دیگران میگن که دنیا برای عشاق ساخته شده
Only worth living if somebody is loving you
زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه
And, baby, now you do
و عزیزم حالا تو عاشقمی...
[Verse 2]
Singin' in the old bars
آواز خوندن تو بار های قدیمی
Swingin' with the old stars
رقصیدن با ستاره های قدیمی
Livin' for the fame
برای شهرت زندگی کردن
Kissin' in the blue dark
تو آسمون آبی شب همو میبوسیم
Playin' pool and wild darts
بيليارد و دارت بازی كردن
Video games
ویدیو گیم ها
He holds me in his big arms
منو با دستاش محكم بغل ميكنه
Drunk and I am seeing stars
مستم و ستاره ها دور سرم میچرخن
This is all I think of
این همه ی چیزیه که بهش فکر میکنم
Watchin' all our friends fall
افتادن دوستامون رو تماشا میکنیم
In and out of Old Paul's
بیرون و داخل خونه ی پاولِ پير
This is my idea of fun
این نظر و ایده من راجع به خوش گذرونی هست
Playin' video games
بازی ویدیویی میکنیم
[Chorus]
It's you, it's you, it's all for you
برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه
Everything I do
هر کاری که می کنم
I tell you all the time
همیشه بهت میگم
Heaven is a place on earth with you
بهشت، یه جایی با تو روی زمینه
Tell me all the things you wanna do
همه چیزایی که میخوای انجام بدیو به من بگو
I heard that you like the bad girls
شنیدم که از دخترای بد خوشت میاد
Honey, is that true?
عزیزم،آیا این حقیقت داره؟
It's better than I ever even knew
این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم
They say that the world was built for two
دیگران میگن که دنیا برای عشاق ساخته شده
Only worth living if somebody is loving you
زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه
And, baby, now you do
و عزیزم حالا تو عاشقمی...
[Bridge]
<(Now, now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now, now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
[Chorus]
It's you, it's you, it's all for you
برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه
Everything I do
هر کاری که می کنم
I tell you all the time
همیشه بهت میگم
Heaven is a place on earth with you
بهشت، یه جایی با تو روی زمینه
Tell me all the things you wanna do
همه چیزایی که میخوای انجام بدیو به من بگو
I heard that you like the bad girls
شنیدم که از دخترای بد خوشت میاد
Honey, is that true?
عزیزم،آیا این حقیقت داره؟
It's better than I ever even knew
این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم
They say that the world was built for two
دیگران میگن که دنیا برای عشاق ساخته شده
Only worth living if somebody is loving you
زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه
And, baby, now you do
و عزیزم حالا تو عاشقمی...
[Outro]
<(Now, now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now, now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی
(Now you do)
حالا تو عاشقی