خانه ترجمه ها گالری

Tomarrow never came

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
"Hey, what you doin'?" Not a lot
هی, چکار میکنی؟ چیز زیادی نیست
Shakin' and movin' at my local spot
تکان دادن و حرکت دادن نقطه میانی ام
Baby, don't ask me why, don't ask me why
عزیزم ، ازم نپرس چرا، ازم نپرس چرا
Why, why, why, why, why, why, why
چرا.چرا
[Pre-Chorus]
Lay, Lady, lay
خانوم
On that side of a paradise
در آن طرف بهشت
In the Tropic of Cancer
توی مدار راس السرطان
'Cause if I had my way
چون اگه راه خودمو داشتم
You would always stay
تو همیشه میموندی
And I'd be your tiny dancer, honey
و من رقصنده کوچیکت میشم ، عزیزم
[Chorus]
I waited for you
من منتظرت ایستادم
In the spot you said to wait
همونجایی که گفتی منتظرت وایسم
In the city, on the park bench
توی شهر ،روی نیمکت توی پارک
In the middle of the pourin' rain
میونه باریدن باران
'Cause I adored you
چون من تو رو میپرستیدم
I just wanted things to be the same
من فقط میخاستم همه چی مثل گذشته بشه
You said to meet me up there tomorrow
تو به من گفتی فردا همینجا ملاقات کنیم
But tomorrow never came
اما فردا هیچوقت نیومد
Tomorrow never came
فردا هیچوقت نیومد
[Verse 2]
Hey, what you thinkin'? Penny for your thoughts
چی فکر میکنی؟
Those lights are blinkin' on that old jukebox
این چراغ ها در آن جعبه موسیقی قدیمی چشمک می زنند
But don't ask me why, just swallow some wine
ازم نپرس چرا، فقط یکم شراب بنوش
Wi-wi-wi-wi-wi-wi-wine
شراب
[Pre-Chorus]
Stay, baby, stay
بمون، عزیزم، بمون
On the side of a paradise
در آن طرف بهشت
In the Tropic of Cancer
توی مدار راس السرطان
'Cause if I had my way
چون اگه راه خودمو داشتم
You would always stay
تو همیشه میموندی
And you'd be my tiny dancer, baby
و تو رقصنده کوچک من میشدی، عزیزم
[Chorus]
I waited for you
من منتظرت ایستادم
In the spot you said to wait
همونجایی که گفتی منتظرت وایسم
In the city, on the park bench
توی شهر ،روی نیمکت توی پارک
In the middle of the pourin' rain
میونه باریدن باران
'Cause I adored you
چون من تو رو میپرستیدم
I just wanted things to be the same
من فقط میخاستم همه چی مثل گذشته بشه
You said to meet me up there tomorrow
تو به من گفتی فردا همینجا ملاقات کنیم
But tomorrow never came
اما فردا هیچوقت نیومد
Tomorrow never came
فردا هیچوقت نیومد
[Bridge]
Roses out in your country house
رزهای توی خونه روستاییت در میومد
We played guitar in your barn
ما گیتار میزدیم توی انبارت
And everyday felt like Sunday, and I
و هرروز مثل یکشنبه بود، و من
I wish we had stayed home, and I could
کاش تو خونه مونده بودیم، و من میتونستم
Put on the radio to our favorite song
رادیو رو روشن کنم و آهنگ مورد علاقمونو بزارم
Lennon and Yoko, we would play all day long
لنون و یوکو ، میتونستیم در تمام طول روز پخششون کنیم
"Isn't life crazy?", I said
من گفتم"زندگی دیوونه نیست؟"
Now that I'm singing with Sean, whoa
حالا که من با sean میخونم
[Chorus]
I could keep waiting for you
میتونستم همون جوری منتظرت بمونم
In the spot we always wait
همونجایی که همیشه منتظر میمونیم
In the city, on the park bench
توی شهر ،روی نیمکت توی پارک
In the summer, on the pourin' rain
در تابستون, وسط باریدن بارون
Honey, don't ignore me
عزیزم ،منو نادیده نگیر
I just wanted it to be the same
من فقط میخاستم همه چیز مثل گذشته بشه
You said you'd love me like no tomorrow
تو گفتی منو بیشتر از هر هر فردایی دوست خواهی داشت
I guess tomorrow never came (No, no, no)
حدس میزنم هرگز فردا نخواهد رسید,نه,نه
Tomorrow never came (No, no)
فردا هرگز نمیرسه,نه,ن
Tomorrow never came (No, no, no)
فردا هرگز نمیرسه,نه,نه,نه
Tomorrow never came
فردا هیچوقت نیومد