خانه ترجمه ها گالری

The greatest

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
I miss Long Beach and I miss you, babe
دلم برای لانگ بیچ (شهری تو کالیفرنیا) و تو تنگ شده عزیزم
I miss dancin' with you the most of all
دلم برای رقصیدن با تو بیشتر از همه چیز تنگ شده
I miss the bar where the Beach Boys would go
دلم برای باری که the beach boys می رفتند تنگ شده
Dennis's last stop before Kokomo
اخرین توقف دنیز (از اعضای بند) قبل از کوکومو (اسم یه شهره تو کالیفرنیا)
[Pre-Chorus]
Those nights were on fire
اون شب ها عالی و هیجان انگیز بودن
We couldn't get higher
نمیتونستیم بیشتر از این نشئه بشیم
We didn't know that we had it all
نمیدونستیم که خوشبخت ترینیم
But nobody warns you before the fall
ولی هیچکس بهت هشدار نمیده قبل از اینکه از دست بدی
[Chorus]
And I'm wasted
و من مستم
Don't leave, I just need a wake-up call
نرو ، من فقط به یه زنگ نیاز دارم ک بیدارم کنه
I'm facin' the greatest
من دارم با بزرگترین روبرو میشم
The greatest loss of them all
بزرگ ترین از دست دادن در بین همشون
The culture is lit and I had a ball
فرهنگش (آمریکا) عالی بود و من ازش لذت بردم
I guess I'm signin' off after all
فکر کنم دارم ترک میکنم بعد از همه اینها
[Guitar Solo]
[Verse 2]
I miss New York and I miss the music
دلم برای نیویورک و موزیک تنگ میشه
Me and my friends, we miss rock 'n' roll
من و دوستام، دلمون برای راک اند رول تنگ شده
I want shit to feel just like it used to
من میخوام این لعنتی حسیو که قبلا میداد بده
And, baby, I was doin' nothin' the most of all
و عزیزم بیشتر از هرچیزی، من هیچکاری نمیکردم
[Pre-Chorus]
The culture is lit and if this is it, I had a ball
فرهنگش عالی بود و من ازش لذت بردم
I guess that I'm burned out after all
حدس میزنم درنهایت سوختم
[Chorus]
I'm wasted
من مستم
Don't leave, I just need a wake-up call
نرو ، من فقط به یه زنگ نیاز دارم ک بیدارم کنه
I'm facin' the greatest
من دارم با بزرگترین روبرو میشم
The greatest loss of them all
بزرگ ترین از دست دادن در بین همشون
The culture is lit and I had a ball
فرهنگش عالی بود و من ازش لذت بردم
I guess that I'm burned out after all
حدس میزنم درنهایت سوختم
[Outro]
If this is it, I'm signin' off
پس اگر این همینیه که هست، من دارم میرم
Miss doin' nothin', the most of all
دلم برای هیچکاری نکردن بیشتر از همه چیز تنگ شده
Hawaii just missed a fireball
هاوایی تازگیا از یه شهاب سنگ نجات پیدا کرد
L.A. is in flames, it's gettin' hot
لوس انجلس داره شعله ور میشه، داره گرم میشه
Kanye West is blond and gone
کانیه وست (موهاشو) بلوند کرده و رفته
"Life on Mars" ain't just a song
"زندگی روی مریخ" دیگه یه اهنگ نیست
Oh, the livestream's almost on
اوه لایو استریم ما تقریبا شروع شده