خانه ترجمه ها گالری

The Grants

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Intro]
One, two, ready
یک، دو، آماده
I'm gonna take mind with you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم
Ah, "Mine", say it again
آه، "ماله من" دوباره بگین (وکالیست ها که Melodye Perry و Pattie Howard هستند کلمه mine رو به اشتباه mind خوندن)
Mine of you with me, thank you, one more time
(هرچیزی از) تو که مال منه با خودم، مرسی، یبار دیگه
One, two, ready
یک، دو، آماده
I'm gonna take mine of you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم (اشاره به آهنگ rocky mountain high از john denver's که او یک دوست را از دست میدهد اما میخواهد خاطرات دوستش را نگه دارد ، لانا نیز همین گونه به نزدیکانش قول میدهد که آن ها را در قلب اش نگه میدارد صرف نظر از هر اتفاقی که پیش بیاید)
I'm gonna take mine of you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم
I'm gonna take mine of you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم
Like Rocky Mountain High
مثل کوه بلند راکی
The way John Denver sings
جوری که جان دنور میخونه
[Verse 1]
So you say there's a chance for us
پس تو میگی برای ما یه شانسی هست؟
Should I do a dance for once?
باید برای یبار هم که شده برقصم؟
You're a family man, but
تو مرد خانواده ای، پسر، ولی
But
اما
[PRE-Chorus]
Do you think about Heaven? Oh-oh
به بهشت فکر میکنی؟ اوه اوه (اشاره به اینکه لانا باور داره که میتونه مثل یک بهشت برای پارنترش باشه)
Do you think about me?
به من فکر میکنی؟
My pastor told me, "When you leave, all you take
کشیش ام بهم میگه "وقتی بری (بمیری)، تمام چیزی که با خودت میبری
Uh-huh, is your memories"
خاطراتته"
[Chorus]
And I'm gonna take mine of you with me
و من قراره (هر چیزی از) تو که مال منه رو با خودم ببرم
I'm gonna take mine of you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم
[Verse 2]
So many mountains too high to climb
کوه ها و تپه هایی که برای بالا رفتن زیادی بلندن
So many rivers so long, but I'm
رودخونه هایی که خیلی بلند، ولی من
Doin' the hard stuff, I'm doin' my time
کارای سختو انجام میدم، وقتمو میذارم
I'm doin' it for us, for our family life
من برای ما اینکارو میکنم، برای زندگی خانوادگیمون (کوه های بلند و رودخانه های بزرگ استعاره از سختی هایی که لانا در طول دوره خوانندگیش کشیده تا به اینجا رسیده)
[PRE-Chorus]
Do you think about Heaven? Oh-oh
به بهشت فکر میکنی؟ اوه اوه
Do you think about me?
به من فکر میکنی؟
My pastor told me, "When you leave, all you take
کشیش ام بهم میگه "وقتی بری (بمیری)، تمام چیزی که با خودت میبری
When you leave, all you take (I did it, I did it)
وقتی که میری، تمام چیزی که میبری (من انجامش میدم، من انجامش میدم)"
Uh-huh, is your memories"
خاطراتته"
[Chorus]
And I'm gonna take mine of you with me
و من قراره (هر چیزی از) تو که مال منه رو با خودم ببرم
I'm gonna take mine of you with me
من (هرچی از) تو که مال منه رو با خودم نگه میدارم
Yeah, I'm gonna take mine of you with me
اره، من قراره (هرچی از تو) که مال منه رو با خودم ببرم
Like Rocky Mountain High
مثل کوه بلند راکی
The way John Denver sings
جوری که جان دنور میخونه
[Bridge]
My sister's firstborn child
بچه ی اول خواهرم (اشاره به خواهرزاده ی لانا Phoenix Pickens-Grant)
I'm gonna take that too with me
اونو هم با خودم نگه میدارم
My grandmother's last smile
لبخند اخر مادربزرگم
I'm gonna take that too with me
اونو هم با خودم نگه میدارم
It's a beautiful life
زندگی زیباییه
Remember that too for me
اینو هم برای من بخاطر نگه دار (با اینکه کشیش لانا به او گفته بود فقط خاطرات مهمش رو با خودش ببره اما لانا میخواد تاکید کنه که زندگی زیبایی رو داشته و به دلیل همین زیبایی باید به خاطر آورده بشه)
[Outro]
Ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah
اههههه
Ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah
اههههه
Ah, ah, ah
اه اه اه
Ah, ah
اه اه