خانه ترجمه ها گالری

The blackest day

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Carry me home, got my blue nail polish on
منو ببر خونه، لاک آبیمو زدم
It's my favorite color and my favorite tone of song
رنگ و سبک آهنگ (بلوز) مورد علاقمه
I don't really wanna break up, we got it going on
واقعا دلم نمیخواد بهم بزنیم، باید ادامه بدیم
It's what you gathered from my talk, but you were wrong
این چیزی بود که از حرف هام فهمیدی، ولی اشتباه میکردی
[Pre-Chorus]
It's not easy for me to talk about
حرف زدن درباره ش برام راحت نيست
I have heavy heartstrings
يه چيزى رو قلبم سنگينى ميكنه
I'm not simple, it's trigonometry
موضوع ساده اى نيست ، مثل مثلثات پيچيدس
It's hard to express, I can't explain
شرح دادنش سخته، توضیحش سخته
[Chorus]
Ever since my baby went away
از وقتى عزيز دلم رفته
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
All I hear is Billie Holiday
تنها چيزى كه گوش ميدم آهنگاى بيلى هاليدیه
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
[Post-Chorus]
Because I'm going deeper and deeper (Deeper)
چون دارم عمیق تر و عمیق تر می رم
Harder and harder (Harder)
سخت تر و سخت تر
Getting darker and darker
تاريك و تاريكتر
Looking for love
دنبال عشق میگشتم
In all the wrong places
تو جاهای اشتباهی
Oh, my God
اوه، خدای من
In all the wrong places
تو جاهای اشتباهی
Oh, my God
اوه، خدای من
[Verse 2]
Carry me home, got my new car and my gun
منو برسون خونه، ماشين جدید و اسلحه گرفتم
Wind in my hair, holding your hand, listen to our song
باد در میان موهام، دست تو رو گرفتم، به اهنگمون گوش می دیم
Carry me home, don't wanna talk about the things to come
منو ببر خونه، نميخوام درمورد اتفاقايى كه قراره بيفته حرف بزنيم
Just put your hands up in the air, the radio on
فقط دستاتو سمت آسمون ببر، راديو روشنه
[Pre-Chorus]
'Cause there's nothing for us to talk about
چون چیزی برامون نیست که راجع بش حرف بزنیم
Like the future and those things
مثل آینده و این جور چیزها
'Cause there's nothing for me to think about
چون چیزی برای من نیست تا بهش فکر کنم
Now that he's gone, I can't feel nothing
حالا اون رفته،من نمیتونم چیزی احساس کنم
[Chorus]
Ever since my baby went away
از وقتى عزيز دلم رفته
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
All I hear is Billie Holiday
تنها چيزى كه گوش ميدم آهنگاى بيلى هاليدیه
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
[Post-Chorus]
Because I'm going deeper and deeper (Deeper)
چون دارم عمیق تر و عمیق تر می رم
Harder and harder (Harder)
سخت تر و سخت تر
Getting darker and darker
تاريك و تاريكتر
Looking for love
دنبال عشق میگشتم
In all the wrong places
تو جاهای اشتباهی
Oh, my God
اوه، خدای من
In all the wrong places
تو جاهای اشتباهی
Oh, my God
اوه، خدای من
[Bridge]
You should've known better than to have, to let her
تو باید بهتر از داشتنش می دونستی
Get you under her spell of the weather
اون تو رو بازيچه ى خودش كنه
I got you where I want you
جایی که میخواستمت گیرت آوردم
You're deader than ever, and falling for forever
تو از همیشه مرده تری، و دیگه برای همیشه داری سقوط میکنی
I'm playing head games with you
دارم باهات بازى فكرى ميكنم
Got you where I want you
تو رو اونجا كه ميخواستم گير انداختم
I got you, I got you
گيرت انداختم،گيرت انداختم
I got you where I want you now
حالا اونجایی که میخواستم گیرت آوردم
[Chorus]
Ever since my baby went away
از وقتى عزيز دلم رفته
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
It's been the blackest day
سیاه ترین روز بوده
All I hear is Billie Holiday
تنها چيزى كه گوش ميدم آهنگاى بيلى هاليدیه
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
It's all that I play
تنها چيزيه كه گوش میکنم
[Outro]
It's not one of those phases I'm going through
این از اون حالت های گذرایی نیس که پشت سر میزارم
Or just a song, it's not one of them
یا فقط یه آهنگ، همچین چیزی نیست
I'm on my own, on my own
با خودم، با خودم
On my own again
الان دیگه ماله خودمم
I'm on my own again
دوباره با خودم تنها شدم
I'm on my own again
دوباره با خودم تنها شدم
I'm on my own again
دوباره با خودم تنها شدم
I'm on my own again
دوباره با خودم تنها شدم