خانه ترجمه ها گالری

Sweet

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
Stars in my eyes, hiking up Griffith
ستاره ها توی چشمامن (به آینده امیدوارم)، توی پارک "گریفیث" پیاده روی میکنم
Thinking about who was sad and what didn't
به این فکر میکنم که کی ناراحت بود و چیکار نکردم
Get said in the Midwest, wish I could tell you now
توی "مید وست" تصمیم گرفتم، کاش میتونستم اون موقع بهت بگم(اشاره به آلبوم cotcc که دوست داشت میتونست برگرده به اون زمان و حرف های بیشتری رو بزنه)
I wrote you a note, but I didn't send it
یه یادداشت برات نوشتم، اما نفرستادمش (اشاره به آهنگ serial killer لانا)
'Cause that's the best method the women here taught me about
چون این بهترین روشیه که زنای اینجا در موردش بهم یاد دادن
What you don't really understand, I've got magic in my hand
چیزی که واقعا درکش نمیکنی اینه که من توی دستام جادو داشتم
Stars in my eyes
ستاره ها توی چشمامن (امیدوار و هیجانزده بودن)
[PRE-Chorus]
I'm a different kind of woman
من یجور زن متفاوتم
If you want some basic bitch, go to the Beverly Center and find her
اگه دنبال یه زن هرزه سطحی میگردی، برو "بِوِرلی سنتر" (یه مرکز خرید در لس آنجلس) و پیداش کن
[Chorus]
I'm sweet
من دوست داشتنی ـم
Bare feet
پا بـرهـنـه ـم
If you wanna go where nobody goes
اگه میخوای جایی بری که کسی نمیره
That's where you'll find me
اونجا همونجایی اه که میتونی منو پیدا کنی
In the sweet North Country
توی سرزمین زیبای شمالی
If I'm not there, come to my house on Genesee
اگه اونجا نبودم، بیا خونه ـم توی جِنِسی (شهری در ایالت میشیگان)
[Verse 2]
What you doin' with your life? Do you think about it?
با زندگیت چیکار می کنی؟ بهش فکر میکنی؟
Do you contemplate where we came from?
به این فکر میکنی که ما از کجا اومدیم؟
Lately, we've been making out, a lot
تازگیا، خیلی زیاد عشقبازی کردیم
Not talking 'bout the stuff that's at the very heart of things
اما در مورد چیزایی که توی قلب زندگی جریان دارن حرف نزدیم (در مورد چیزای مهم حرف نزدیم)
Do you want children? Do you wanna marry me?
بچه میخوای؟ میخوای باهام ازدواج کنی؟
Do you wanna run marathons in Long Beach by the sea?
میخوای توی "لانگ بیچ" (شهری در ایالت کالیفرنیا) کنار دریا دوی ماراتن بری؟
I've got things to do, like nothing at all, I wanna do them with you
کارایی دارم که باید انجام بدم، جوری که انگار هیچ کاری انجام ندادم، میخوام اونا رو با تو انجام بدم
Do you wanna do them with me?
میخوای اونا رو با من انجام بدی؟
[PRE-Chorus]
If you want someone, then just call me up
اگه به یکی نیاز داری، خب فقط بهم زنگ بزن
And remember where I'll be
و یادت باشه که کجا خواهم بود
[Chorus]
Sweet in bare feet
یه دوس داشتنیِ پا برهنـه
You can find me where no one will be
میتونی جایی پیدام کنی که هیشکی نمیتونه
In the woods somewhere, in the night
یجایی توی جنگل، توی شب
In the heart of The Valley
توی قلب یه دره
In the sweet North Country
توی سرزمین زیبای شمالی
If I'm not there, come to my house on Genesee
اگه اونجا نبودم، بیا خونه ـم توی جِنِسی (شهری در ایالت میشیگان)