خانه ترجمه ها گالری

Summertime The Gershwin Version

  • نام آهنگ : Summertime The Gershwin Version
  • رکورد : 2020
  • طول آهنگ : 3:06
  • تهیه کننده : Zach Dawes, Dean Reid, Gabe Simon

ترجمه


[Verse 1]
Summertime
تابستون
And the livin' is easy
و زندگی آسونه
Fish are jumpin'
ماهی ها دارن بالا و پایین میپرن
And the cotton, the cotton is high
و همه جا حسابی پر از پنبه ست
[Verse 2]
Oh, your daddy, he's rich
اوه، بابایی ت خیلی پولداره
And your ma', she's good lookin'
و مامانت خوشگله
So hush, little baby
پس هیس، گریه نکن بچه کوچولو
Don't you cry
گریه نکن
[Verse 3]
One of these mornings
یکی از همین روزها
You're gonna rise up singing
درحال آواز خوندن، اوج میگیری
You gonna spread your wings
بال هات رو باز میکنی
And take, and take to the sky
و به سمت آسمون میری
Until that morning
تا اون موقع
Ain't nothing can harm you
هیچی نمیتونه بهت صدمه بزنه
With daddy (daddy) and mammy (mammy) standing by (oh, standing by)
با بابایی و مامانی که کنارت هستند
[Outro]
Standing by
کنارت وایستادن.
Standing by, little baby
کنارت وایستادن، بچه کوچولو
Standing by
کنارت وایستادن.