خانه ترجمه ها گالری

Summertime sadness

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Chorus]
Kiss me hard before you go
سخت بوسم کن قبل از رفتنت
Summertime sadness
اندوه تابستانه
I just wanted you to know
فقط میخوام که بدونی
That baby, you the best
اینکه تو بهترینی عزیزم
[Verse 1]
I got my red dress on tonight
امشب لباس قرمزمو میپوشم
Dancin' in the dark, in the pale moonlight
توی تاریکی میرقصم، توی نور کمرنگ ماه
Done my hair up real big, beauty queen style
موهامو بالای سرم بزرگ جمع میکنم، استایلِ ملکه ای زیبا
High heels off, I'm feelin' alive
بدون کفش پاشنه دار، من احساس سرزندگی میکنم
[Pre-Chorus]
Oh, my God, I feel it in the air
اوه خدای من میتونم احساسش کنم
Telephone wires above are sizzlin' like a snare
سیم های تلفن بالای سرم مثل یه دام سوزان شده اند
Honey, I'm on fire, I feel it everywhere
عزیزم، من تو آتشم، من همه جا احساسش می کنم
Nothin' scares me anymore
دیگه هیچی منو نمیترسونه
(One, two, three, four)
(یک ، دو ، سه چهار )
[Chorus]
Kiss me hard before you go
سخت بوسم کن قبل از رفتنت
Summertime sadness
اندوه تابستانه
I just wanted you to know
فقط میخوام که بدونی
That baby, you the best
اینکه تو بهترینی عزیزم
[Post-Chorus]
I got that summertime, summertime sadness
من این اندوه،اندوه تابستانه رو دارم (ناراحتی پایان فصل تابستان)
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونه،اندوه تابستونه
Got that summertime, summertime sadness
اون اندوه تابستانه دارم، اندوه تابستانه
Oh, oh-oh, oh-oh
اوه،. اوه-اوه-اوه-اوه
[Verse 2]
I'm feelin' electric tonight
امشب حس میکنم که الکتریکی ام
Cruisin' down the coast, goin' about 99
توی ساحل گشت میزنم و تا نزدیکی 99 میرم
Got my bad baby by my heavenly side
عزیزِ بدم رو در کنار بهشتیم دارم
I know if I go, I'll die happy tonight
میدونم اگر برم، امشب با خوشحالی خواهم مرد
[Pre-Chorus]
Oh, my God, I feel it in the air
اوه خدای من میتونم احساسش کنم
Telephone wires above are sizzlin' like a snare
سیم های تلفن بالای سرم مثل یه دام سوزان شده اند
Honey, I'm on fire, I feel it everywhere
عزیزم، من تو آتشم، من همه جا احساسش می کنم
Nothin' scares me anymore
دیگه هیچی منو نمیترسونه
(One, two, three, four)
(یک ، دو ، سه چهار )
[Chorus]
Kiss me hard before you go
سخت بوسم کن قبل از رفتنت
Summertime sadness
اندوه تابستانه
I just wanted you to know
فقط میخوام که بدونی
That baby, you the best
اینکه تو بهترینی عزیزم
[Post-Chorus]
I got that summertime, summertime sadness
من این اندوه،اندوه تابستانه رو دارم (ناراحتی پایان فصل تابستان)
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونه،اندوه تابستونه
Got that summertime, summertime sadness
اون اندوه تابستانه دارم، اندوه تابستانه
Oh, oh-oh, oh-oh
اوه،. اوه-اوه-اوه-اوه
[Bridge]
Think I'll miss you forever
فکر می کنم برای همیشه تو را از دست دادم
Like the stars miss the sun in the morning sky
مثل ستاره ها که خورشید رو در آسمام صبح از دست میدن
Later's better than never
دیر تر بهتر از هرگز است
Even if you're gone, I'm gonna drive (drive), drive
حتی اگه رفته باشی من رانندگی میکنم، رانندگی (به راهم ادامه میدم)
[Post-Chorus]
I got that summertime, summertime sadness
من این اندوه،اندوه تابستانه رو دارم (ناراحتی پایان فصل تابستان)
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونه،اندوه تابستونه
Got that summertime, summertime sadness
اون اندوه تابستانه دارم، اندوه تابستانه
Oh, oh-oh, oh-oh
اوه،. اوه-اوه-اوه-اوه
[Chorus]
Kiss me hard before you go
سخت بوسم کن قبل از رفتنت
Summertime sadness
اندوه تابستانه
I just wanted you to know
فقط میخوام که بدونی
That baby, you the best
اینکه تو بهترینی عزیزم
[Post-Chorus]
I got that summertime, summertime sadness
من این اندوه،اندوه تابستانه رو دارم (ناراحتی پایان فصل تابستان)
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونه،اندوه تابستونه
Got that summertime, summertime sadness
اون اندوه تابستانه دارم، اندوه تابستانه
Oh, oh-oh, oh-oh
اوه،. اوه-اوه-اوه-اوه