خانه ترجمه ها گالری

Shades of cool

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
My baby lives in shades of blue
عشق من توي سايه هاي آبي رنگ(نماد غم و افسردگي) زندگي ميكنه
Blue eyes and jazz and attitude
چشم هاش آبيه،جـاز گوش ميده و غمگين و افسرده هست
He lives in California too
اونم كاليفرنيا زندگي ميكنه
He drives a Chevy Malibu
ماشینـش "شوی ملیبو ـه
And when he calls, he calls for me, and not for you
وقتي بخواد به يه نفر زنگ بزنه،به من زنگ ميزنه،نه تو
He lives for love, he loves his drugs
اون برای عشق زندگی میکنه، عاشق مواد مخدره
He loves his baby too
عشقشو هم دوست داره
[Pre-Chorus]
But I can't fix him
اما من نمیتونم کمکش کنم
Can't make him better
نمی تونم بهترش کنم
And I can't do nothing about
و نمیتونم هیچ کاری کنم با
His strange weather
حال و هوای عجیبش بکنم
[Chorus]
But you Are unfixable
ولی تو غیر قابل درست شدنی
I can't break through your world
نميتونم وارد دنيات بشم
'Cause you
ولی تو
Live in shades of cool
خیلی خونسردی
Your heart is unbreakable
قلبت نشکنه
[Verse 2]
My baby lives in shades of cool
عشق من با خونسردی و بی تفاوتـی زندگی میکنه
Cool heart and hands and aptitude
قلبش،دستاش و تمايلاتش سردن
He lives for love, for women too
اون براي عشق زندگي ميكنه،همينطور برای زنها
I'm one of many; one is blue
من یکی از چند زنی‌ام که موقع ناراحتی یا توحماتش باهاشونه
And when he calls, he calls for me
وقتي بخواد به يه نفر زنگ بزنه،به من زنگ ميزنه،نه تو
and not for you
نه تو
He prays for love, he prays for peace
اون برای عشق دعا میکنه، اون برای صلح دعا میکنه
And maybe someone new
و شاید برای یه ادم جدید هم دعا کنه
[Pre-Chorus]
But I can't help him
اما نمی تونم کمکش کنم
Can't make him better
نمی تونم بهترش کنم
And I can't do nothing about
و نمیتونم هیچ کاری کنم با
His strange weather
حال و هوای عجیبش بکنم
[Chorus]
'Cause you are unfixable
ولی تو غیر قابل درست شدنی
I can't break through your world
نميتونم وارد دنيات بشم
'Cause you
ولی تو
Live in shades of cool
خیلی خونسردی
Your heart is unbreakable
قلبت نشکنه
[Bridge]
(Your hot, hot weather in the summer)
(تو داغی، هوای داغ تابستونی)
(Hot, hot, neglectful lover)
داغ، داغ
(Hot, hot weather in the summer)
(داغ، هوای داغ تابستونی)
(Hot, neglectful lover)
داغ ، عاشق بی توجه
(You're crumbling, sadly)
تو متاسفانه داری خورد و شکسته میشی
(You're sadly crumbling)
تو متاسفانه داری خورد و شکسته میشی
[Chorus]
you are unfixable
ولی تو غیر قابل درست شدنی
I can't break through your world
نميتونم وارد دنيات بشم
'Cause you
ولی تو
Live in shades of cool
خیلی خونسردی
Your heart is unbreakable
قلبت نشکنه
[Outro]
Pa pa da pa
پا پا پا پا
Pa pa da ah, oh
پا پا پا اوه
Oh, oh
اووه
Oh
اوه