خانه ترجمه ها گالری

Salvadore

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
All the lights in Miami begin to gleam
همه ی چراغ ها توی میامی شروع به سوسو زدن میکنند
Ruby, blue and green, neon too
یاقوتی،آبی و سبز ،همچنین نئون
Everything looks better from above, my king
همه چیز از بالا بهتر به نظر میاد، پادشاهم
Like aquamarine, oceans blue
مثل زمرد کبود، اقیانوس آبیه
[Chorus]
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Cacciatore
شکارچی
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Limousines
لیموزین ها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ciao, amore
خدانگهدار، عشقم
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Soft ice cream
بستنی(بدون الکل)
[Verse 2]
All the lights are sparkling for you, it seems
همهٔ چراغا دارن واسه تو برق میزنن، به نظر میرسه
On the downtown scenes, shady blue
تو صحنه های بالاشهر، یه آبی مرموز
Beatboxing and rapping in the summer rain
بیت باکس و رپ زیر بارون تابستونی
Like a boss, you sang jazz and blues
مثل یه رییس، جاز و بلوز میخوندی
[Chorus]
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Cacciatore
شکارچی
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Limousine
لیموزین (اتومبیل کالسکه ای)
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ciao, amore
خدانگهدار، عشقم
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Soft ice creams
بستنی های نرم
[Verse 3]
The summer's wild
تابستان رام نشدنيه
And I've been waiting for you all this time
و من تمام اين مدت منتظرت بودم
I adore you, can't you see you're meant for me?
من می پرستمت، نمیتونی ببینی که تو متعلق به منی؟
The summer's hot but I've been cold without you
تابستون گرمه اما من بدون تو احساس سرما میکردم
I was so wrong not to doubt
من اشتباه کردم که در موردِ
Your Medellín, tangerine dreams
مدال تو و رویاهای رنگیت شک نکردم
[Bridge]
Catch me if you can, working on my tan, Salvatore
اگه میتونی منو بگیر، روی بدن برنزه م کار میکنم، سالواتوره
Dying by the hand of a foreign man, happily
توسط یه مرد خارجی کشته میشم، با خوشحالی
Calling out my name in the summer rain, ciao, amore
اسم منو در باران تابستون صدا میزنی، خدانگهدار عشقم
Salvatore can wait, now it's time to eat soft ice cream
سالواتوره میتونه صبر کنه، الان وقتشه که بستنیِ بدون الکل بخوریم
[Chorus]
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Cacciatore
شکارچی
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Limousine
لیموزین (اتومبیل کالسکه ای)
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ah-ah-ah-ah
اهاهاهاها اها
Ciao, amore
خدانگهدار، عشقم
La-da-da-da-da
لادادادادا
La-da-da-da-da
لادادادادا
Soft ice creams
بستنی های نرم