خانه ترجمه ها گالری

Ride

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
I've been out on that open road
مدت زیادی در آن جاده بی انتها بوده ام
But you can be my full time daddy, white and gold
تو میتونی شوگر ددی تمام وقت من باشی!! ، سفید و طلایی
Singin' blues has been gettin' old
غمگین خوندن دیگه داره از مد میفته
But you can be my full time baby, hot or cold
ولی تو میتونی محبوبِ تمام وقت من باشی ، گرم یا سرد
[Pre-Chorus]
Don't break me down (Don't break me down)
من خورد نکن(منو خورد نکن)
I've been travelin' too long (I've been travelin' too long)
من مدت زیادی سفر کردم(من مدت زیادی سفر کردم)
I've been tryin' too hard (I've been tryin' too hard)
من خیلی سخت تلاش کردم(من خیلی سخت تلاش کردم)
With one pretty song (With one pretty song)
با یه آهنگ قشنگ(با یه آهنگ قشنگ)
[Chorus]
I hear the birds on the summer breeze, I drive fast
صدای پرنده ها رو توی نسیم تابستانی میشنوم و به سرعت میرونم
I am alone at midnight
نیم شبه و من تنهام
Been tryin' hard not to get into trouble, but I
داشتم خیلی سعی میکردم تو مشکل نیوفتم ، ولی من
I've got a war in my mind
من تو ذهنم یک جنگ در حال وقوعه
So, I just ride
پس من فقط میرونم
Just ride
فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم
[Verse 2]
Dyin' young and playin' hard
جوون میمیرم و سخت کار میکنم
That's the way my father made his life an art
پدرم اینطوری از زندگیش یه اثر هنری ساخت
Drink all day and we talk 'til dark
کل روزو نوشیدنی مینوشیم و ما تا غروب آفتاب حرف میزنیم با هم
That's the way the road dogs do it, light 'til dark
این همون کاریه که سگای راهنما میکنن، از روشنایی تا تاریکی آسمون
[Pre-Chorus]
Don't leave me now (Don't leave me now)
الان ترکم نکن (الان ترکم نکن )
Don't say goodbye (Don't say goodbye)
خدافظی نکن (خدافظی نکن)
Don't turn around (Don't turn around)
برنگرد (برنگرد)
Leave me high and dry (Leave me high and dry)
منو خشک و خالی ول نکن
[Chorus]
I hear the birds on the summer breeze, I drive fast
صدای پرنده ها رو توی نسیم تابستانی میشنوم و به سرعت میرونم
I am alone at midnight
نیم شبه و من تنهام
Been tryin' hard not to get into trouble, but I
داشتم خیلی سعی میکردم تو مشکل نیوفتم ، ولی من
I've got a war in my mind
من تو ذهنم یک جنگ در حال وقوعه
So, I just ride
پس من فقط میرونم
Just ride
فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم
[Bridge]
I'm tired of feelin' like I'm fuckin' crazy
خسته شدم از این احساس که انگار من یه دیوونه ی لعنتی ام
I'm tired of drivin' 'til I see stars in my eyes
خسته شدم از اینکه روندم تا وقتی که ستاره هارو تو چشمام ببینم
It's all I've got to keep myself sane, baby
فقط باید خودم رو هوشیار نگه دارم
So I just ride
پس فقط میرونم
I just ride
من فقط ميرونم
[Chorus]
hear the birds on the summer breeze, I drive fast
صدای پرنده ها رو توی نسیم تابستانی میشنوم و به سرعت میرونم
I am alone at midnight
نیم شبه و من تنهام
Been tryin' hard not to get into trouble, but I
داشتم خیلی سعی میکردم تو مشکل نیوفتم ، ولی من
I've got a war in my mind
من تو ذهنم یک جنگ در حال وقوعه
So, I just ride
پس من فقط میرونم
Just ride
فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم
I just ride
من فقط ميرونم