خانه ترجمه ها گالری

Religion

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Everything is fine now
همه چیز مرتب و خوبه
Let's sleeping dog's lay
بذار آروم بگیریم
All our minds made up now
تصمیممون رو گرفتیم
All our beds are made
و اونا رو عملی کردیم
No one's out of time, no
فرصت هیچ کدوممون رو به پایان نیس، نه
Chips fall where they may
هر اتفاقی که میخواد بیفته
Leave it all behind, let the ocean wash away
همه رو پشت سرت جا بگذار و بذار دریا همشون رو بشوره و با خودش ببره
[Pre-Chorus]
It never was about the money or the drugs
من هیچ وقت دنبال پول یا مواد نبودم
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
It never was about the party or the clubs
من هیچ وقت دنبال پارتیها و کلوبها نبودم
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
[Chorus]
'Cause you're my religion
چون تو دین و ایمان من هستی
You're how I'm living
تو روشی هستی که من زندگی میکنم
When all my friends say I should take some space
وقتی همه ی دوستام به من میگن که باید ازت فاصله بگیرم
Well I can't envision, that for a minute
من حتی توانایی تصورش رو هم ندارم حتی برای یک دقیقه ازت دور باشم
When I'm down on my knees, you're how I pray
و زمانی که رو زانوانم مشغول عبادتم، این تویی که من پرستش میکنم
[Post-Chorus]
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم
[Verse 2]
Everything is bright now
همه چیز روشن و خوبه
No more cloudy days, even when
روزهای ابری به پایان رسیده، حتی وقتی که
The storms come, in the eye we'll stay
طوفان میاد، در قلبش( قلب طوفان) محکم می ایستیم
No need to survive now
احتیاجی به دووم اوردن نیست
All we do is play, all I hear is
تنها کاری که میکنیم بازیه( واسه زنده موندن سختی نمیکشیم) ، تمام چیزی که میشنوم
Music like: Lay Lady Lay
صدای موسیقیه مثل آهنگ " lay lady lay"
[Pre-Chorus]
It never was about the money or the drugs
من هیچ وقت دنبال پول یا مواد نبودم
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
It never was about the party or the clubs
من هیچ وقت دنبال پارتیها و کلوبها نبودم
For you there's only love
چون با تو فقط عشقه که مهمه
[Chorus]
'Cause you're my religion
چون تو دین و ایمان من هستی
You're how I'm living
تو روشی هستی که من زندگی میکنم
When all my friends say I should take some space
وقتی همه ی دوستام به من میگن که باید ازت فاصله بگیرم
Well I can't envision, that for a minute
من حتی توانایی تصورش رو هم ندارم حتی برای یک دقیقه ازت دور باشم
When I'm down on my knees, you're how I pray
و زمانی که رو زانوانم مشغول عبادتم، این تویی که من پرستش میکنم
[Post-Chorus]
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم
[Instrumental Bridge]
[Chorus]
'Cause you're my religion
چون تو دین و ایمان من هستی
You're how I'm living
تو روشی هستی که من زندگی میکنم
When all my friends say I should take some space
وقتی همه ی دوستام به من میگن که باید ازت فاصله بگیرم
Well I can't envision, that for a minute
من حتی توانایی تصورش رو هم ندارم حتی برای یک دقیقه ازت دور باشم
When I'm down on my knees, you're how I pray
و زمانی که رو زانوانم مشغول عبادتم، این تویی که من پرستش میکنم
[Post-Chorus]
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم
(Hallelujah) I need your love
به عشقت احتیاج دارم