خانه ترجمه ها گالری

Pretty when you cry

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
All the pretty stars shine for you, my love
تمام ستاره های قشنگ برای تو میدرخشن، عشق من
Am I that girl that you dream of?
آیا من همون دختریم که رویاشو میبینی؟
All those little times you said that I'm your girl
همه اون وقتایی که گفتی من دختر توئم
You make me feel like your whole world
تو باعث میشی فکر کنم که کل دنیاتم
[Pre-Chorus]
I'll wait for you, babe
من منتظرت میمونم، عزیزم
That's all I do, babe
این همهٔ کاریه که میکنم ، عزیزم
Don't come through, babe
نزدیک نمیشی ، عزیزم
You never do
هیچوقت چنین کاری نمیکنی
[Chorus]
Because I'm pretty when I cry
چون موقع گریه کردن خیلی زیبام !
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
[Verse 2]
All those special times I spent with you, my love
تمام اون وقت های خاصی که با تو گذروندم، عشق من
They don't mean shit compared to all your drugs
هیچ اهمیتی برات ندارن در مقایسه با موادی که مصرف میکنی
But I don't really mind, I've got much more than that
ولی من برام مهم نیست، من خیلی بیشتر از اینارو هم دیدم ( سرم اومده )
Like my memories, I don't need that
مثل خاطراتم بهشون نياز ندارم
[Pre-Chorus]
I wait for you, babe
من منتظرت میمونم محبوبم
You don't come through, babe
تو نزدیکتر نمیشی ، عزیزم
You never do, babe
هیچوقت چنین کاری نکردی
That's just what you do
این خصلت توئه
[Chorus]
Because I'm pretty when I cry
چون موقع گریه کردن خیلی زیبام !
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
[Bridge]
Don't say you need me when
نگو بهم نیاز داری
You leave and you leave again
وقتی تنها کاری که میکنی ترک کردنمه !
I'm stronger than all my men
من قوي تر از همه مردهامم
Except for you
به جز تو
Don't say you need me if
نگو بهم نیاز داری وقتی که
You leave last, you're leaving
قبلا ترکم کردی، و الانم داری میری
I can't do it, I can't do it
من نميتونم اينكارو بكنم (ترکت کنم)
But you do it well
ولی تو خوب انجامش میدی
[Chorus]
'Cause I'm pretty when I cry
بخاطر اینکه من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام
I'm pretty when I cry
من وقتی گریه میکنم زیبام