خانه ترجمه ها گالری

On our Way

  • نام آهنگ : On our Way
  • رکورد : 2010
  • طول آهنگ : 4:57
  • تهیه کننده : Justin Parker

ترجمه


[Verse 1]
You, you light my red fire babe
تو, تو آتیش قرمز منو روشن کردی عزیزم
Hot white, and blue
سفید داغ و آبی
And I, I think that you,
و من فک میکنم که تو
I think you're so cool babe
من فکر میکنم که تو خیلی باحالی عزیزم
Loving everything you do
هرچیزی که انجام میدیو دوس دارم
[Pre-Chorus]
You say we're gonna run away
تو میگی ما قراره فرار کنیم
Put on your sundress, summer day
لباس آفتابیتو بپوش, تو روزای تابستون
Flying around on the highway
تو اتوبان با ماشین با سرعت حرکت میکنیم
[Chorus]
Spin me 'round, kiss me in your Chevrolet
منو بچرخون, منو تو شِورلتت ببوس
I love you more with each and everyday
هر روز بیشتر عاشق تو میشم
Top down, gonna make a getaway, top down
بالا و پایین میریم و قراره فرار کنیم
Spin me 'round, kiss me in your Chevrolet
منو بچرخون, منو تو شِورلتت ببوس
You found me when I had lost my way
وقتی راهم رو گم کرده بودم تو پیدام کردی
Foot down, we're going all the way, touchdown
آماده حرکت ما میخوایم تمام راهو باهم بریم
Gonna make a getaway, top down
میخوام یه راه گریز بزنم از بالا تا پایین
[Verse 2]
You, know what I want
تو میدونی چی میخام
Take me to the K-Mart, pick me up pink lip-gloss
منو ببر به فروشگاه کی مارت و برام یه رژلب صورتی بردار
How, you get so hot
چطور این همه جذاب شدی
You're making me crazy
داری دیوونم میکنی
Hoping you'll never stop
امیدوارم هیچوقت از این کار دست برنداری
[Pre-Chorus - Variation]
You say that we were meant to be
تو میگی مقرر شده که با هم باشیم
We'll be together finally
سرانجام باهم خواهیم بود
Flying around and I'm finally free, oh
این اطراف پرواز میکنم و بالاخره آزادیم
[Chorus]
Spin me 'round, kiss me in your Chevrolet
منو بچرخون, منو تو شِورلتت ببوس
I love you more with each and everyday
هر روز بیشتر عاشق تو میشم
Top down, gonna make a getaway, top down
از بالا تا پایین بالاخره میخوایم فرار کنیم از بالا تا پایین
Spin me 'round, kiss me in your Chevrolet
منو بچرخون, منو تو شِورلتت ببوس
You found me when I had lost my way
وقتی راهم رو گم کرده بودم تو پیدام کردی
Foot down, we're going all the way, touchdown
آماده حرکت ما میخوایم تمام راهو باهم بریم
[Bridge]
We're on our way
ما تو مسیر خودمون هستیم
We're on our way
ما تو مسیر خودمون هستیم
We're on our way
ما تو مسیر خودمون هستیم
We're on our way
ما تو مسیر خودمون هستیم
[Verse 3]
Why, did I think too much?
چرا آیا من زیادی فکر میکنم؟
You tell me not to worry
بهم گفتی نگران نباش
Because you're the boss
چون که حرف حرف توعه
And you, you got a real good plan
و تو نقشه واقعن خوبی داری
My trouble's all over now
الان تمام مشکلاتم تموم شده
Because you're my man
چون تو با من هستی
[Pre-Chorus - Variation]
You don't know what you've done to me
تو نمیدونی باهام چیکار کردی
You're heavier than heavenly
تو از خدایانم باشکوه تری
Life on the run has set me free, me free now
زندگی تو مسیرش منو آزاد کرد من الان آزادم
[Outro]
We're on our way...
ما تو مسیر خودمون هستیم
You tell me not to worry
بهم گفتی نگران نباش
Because you're the boss
چون که حرف حرف توعه