خانه ترجمه ها گالری

Old money

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
Blue hydrangea, cold cash divine
گل ادریسی آبی، سکه های پول سرد،خدا
Cashmere, cologne and white sunshine
ترمه، عطر خوش و نور سفید آفتاب
Red racing cars, Sunset and Vine
ماشین های مسابقه ای قرمز،غروب افتاب و شراب
The kids were young and pretty
بچه هایی که جوون و زیبا بودن(اشاره به دوران نوجوانیش و خاطراتش از اون زمان)
Where have you been? Where did you go?
کجا بودی؟ کجا رفتی؟
Those summer nights seem long ago
اون شب های تابستونی به نظر خیلی دور میان
And so is the girl you used to call
و همینطور اون دختری که تو صداش میکردی،
The Queen of New York City
ملکه ی شهر نیویورک (از باهم بودنشون خیلی گذشته)
[Chorus]
But if you send for me, you know I'll come
ولی اگه بخوای دنبالم بفرستی میدونی که من میام
And if you call for me, you know I'll run
و اگه صدام بزنی، میدونی که من میدوئم
I'll run to you, I'll run to you
به طرفت میدوئم، به طرفت میدوئم
I'll run, run, run
من میدوئم، میدوئم، میدوئم
I'll come to you, I'll come to you
من میام پیش تو، میام پیش تو
I'll come, come, come
من میام، میام، میام
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Ah, ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
Ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
[Verse 2]
The power of youth is on my mind
نیروی جوانی هنوز توی ذهن منه
Sunsets, small town, I'm out of time
غروب، روستای کوچک، من وقتم تمام شده(آفتاب جوونیش غروب کرده)
Will you still love me when I shine
هنوزم عاشقم خواهی بود وقتی که من
From words, but not from beauty?
از کلمات(گفتارم) بدرخشم،نه از زیبایی؟؟
My father's love was always strong
عشق پدرم همیشه استوار بود
My mother's glamour lives on and on
افسون و فریبندگی مادرم همیشه باهاش هست
Yet still inside, I felt alone
ولی با این اوصاف باز هم درونم احساس تنهایی میکنم
For reasons unknown to me
بخاطر دلایلی که برام ناشناخته ان
[Chorus]
But if you send for me, you know I'll come
ولی اگه بخوای دنبالم بفرستی میدونی که من میام
And if you call for me, you know I'll run
و اگه صدام بزنی، میدونی که من میدوئم
I'll run to you, I'll run to you
به طرفت میدوئم، به طرفت میدوئم
I'll run, run, run
من میدوئم، میدوئم، میدوئم
I'll come to you, I'll come to you
من میام پیش تو، میام پیش تو
I'll come, come, come
من میام، میام، میام
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Ah, ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
Ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
[Bridge]
And if you call
و اگر تو صدام کنی
I'll run, run, run
من میدوئم، میدوئم، میدوئم
If you change your mind
اگر نظرت و عوض كني
I'll come, come, come
من میام، میام، میام
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Oh, oh, oh, oh
اوه اوه اوه اوه
Ah, ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
Ah, ah, ah, ah
آه آه آآ آ آ
[Outro]
Blue hydrangea, cold cash divine
گل ادریسی آبی، سکه های پول سرد،خدا
Cashmere, cologne and hot sunshine
ترمه، عطر خوش و آفتاب سوزان
Red racing cars, Sunset and Vine
ماشین های مسابقه ای قرمز،غروب افتاب و شراب
And we were young and pretty
و ما زیبا و جوون بودیم