خانه ترجمه ها گالری

Oh say can you see

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
Oh say can you see
اوه ، بگو تو میتونی ببینی
My stars
ستاره‌های منو
The night time is almost ours
شب تقریبا مال ماست
To wander through alleys
از میان کوچه ها حرکت میکنم
And look at the bars
و به بارها نگاه میکنم
Nighttime is almost ours
شب تقریبا مال ماست
[Verse 2]
The headlights from passing cars
نور چراغ ماشین هایی که میگذرند
They illuminate my face and
اونها صورت منو روشن میکنن و
Leave me the dark
و بعد منو در تاریکی ترک میکنند
The voice of Nirvana says
یه صدا از نیروانا میگه
"Come as you are"
همانطور که هستی بیا
And I will
و من خواهم رفت
Nighttime is almost ours
شب تقریبا مال ماست
[Verse 3]
The sway of the hips and arms
نوسانی از رانها و بازوها
Will cradle you from afar
تو رو بر روی گهواره قرار خواهد داد
They swing till you're tired
تکان میخورند تا وقتی تو خسته بشی
And send you to Mars
و تو رو به ماه میفرسته
Nighttime is almost ours
شب تقریبا مال ماست