خانه ترجمه ها گالری

Off to the races

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
My old man is a bad man, but
مردِ پیر من، مرد شروریه، اما (تمام این شعر اشاره ای به کتاب "لولیتا"ست؛ لانا خوش رو "لولیتا" و معشوقه اش رو "هامبرت" میدونه)
I can't deny the way he holds my hand
اما نمیتونم جوری که دستامو میگیره رو انکار کنم
And he grabs me, he has me by my heart
و اون منو تو آغوشش میگیره، اون قلبمو مال خوش کرده
He doesn't mind I have a Las Vegas past
اون اصلا براش مهم نیست من یه گذشته ی لاس وگاسی دارم (منظور از لاس وگاس یه سبک زندگی یاغی و بی بندوباره)
He doesn't mind I have a L.A. crass way about me
اون درباره من که مغز لس آنجلسی دارم فکر نمیکنه
He loves me, with every beat of his cocaine heart
اون با هر ضربان قلب کوکائینیش عاشقمه (معشوقه اش مافیای مواده)
[Refrain]
Swimmin' pool glimmerin', darlin'
استخر،محبوب کم فهم(معشقوه ی لانا به علت مصرف زیاد مواد دیر فهم و خنگ شده)
White bikini off with my red nail polish
بیکینی سفیدمو با ناخونای قرمزم در میارم
Watch me in the swimmin' pool, bright blue ripples
من رو توی استخر نگاه کن ، موج های ابی روشن
You sittin', sippin' on your Black Cristal, oh yeah
و نشستی و بلک کریستال رو مزه میکنی اوه اره
[Pre-Chorus]
Light of my life, fire of my loins
نور زندگیِ من، آتیش اندام جنسی من
Be a good baby, do what I want
بچه ی خوبی باش، کاری که میخوام رو بکن
Light of my life, fire of my loins
نور زندگیِ من، آتیش اندام جنسی من
Gimme them gold coins, gimme them coins
سکه های طلا رو بده که بهشون بدم سکه ها رو به من بده
[Chorus 1]
And I'm off to the races, cases of Bacardi chasers
حالا من میگزرونم(باعجله) بخاطرقوطی گیرنده های مشروب
Chasin' me all over town
تمام شهر رو دنبال ام میگرده
'Cause he knows I'm wasted, facin' time again at Rikers Island
چون خودش میدونه که من نابود شدم ، زمان رو به رو شدن تو جزایر راکیرزه
And I won't get out
و من ازش آزاد نمیشم
Because I'm crazy, baby
چون دیوونه ام عزیزم
I need you to come here and save me
احتیاج دارم که بیای اینجا و نجاتم بدی
I'm your little scarlet, starlet, singin' in the garden
من ستاره کوچک قرمز رنگ توام ، در حال خوندن تو باغم
Kiss me on my open mouth
منو با دهان باز ببوس
Ready for you
من برای تو اماده ام
[Verse 2]
My old man is a tough man, but
پیرمرد من یه مرد سرسخته اما
He got a soul as sweet as blood-red jam
روحش به شیرینی مربای قرمز رنگه
And he shows me, he knows me
بهم نشون میده، منو میشناسه
Every inch of my tar-black soul
هر تیکه از روح تاریکمو میشناسه
He doesn't mind I have a flat broke-down life
براش مهم نیست اگه من فقیر و بی پولم
In fact he says he thinks it's what he might like about me
در واقع خودش میگه که از همین من خوشش میاد
Admires me, the way I roll like a rolling stone
تحسینم میکنه،طوری که مثل یه سنگ غلتون اینور و اونور میرم رو دوست داره (کسایی که یه جا نمیتونن ساکن شن)
[Refrain]
Likes to watch me in the glass room, bathroom, Chateau Marmont
دوس داره توی اتاق شیشه ای، توی حمام هتل "چاتی یو مارمونت" تماشام کنه (Chateau Marmont هتل لوکس و گرون قیمتیه)
Slippin' on my red dress, puttin' on my makeup
تویه لباس قرمزم لیز میخورم.آرایش میکنم
Glass room, perfume, cognac, lilac fumes
اتاق شیشه ای، عطر، کنیاک، لیلاک فیومز (انواعی مشروب)
Says it feels like heaven to him
بهم میگه اینا براش مثل بهشت میمونن
[Pre-Chorus]
Light of his life, fire of his loins
نور زندگیش، تحریک کننده اش
Keep me forever, tell me you own me
برای همیشه نگه ام دار، بهم بگو که مال توام
Light of your life, fire of your loins
نور زندگیت، تحریک کننده اش
Tell me you own me, gimme them coins
بهم بگو من مال توام ،به پام پول بریز
[Chorus 1]
And I'm off to the races, cases of Bacardi chasers
حالا من میگزرونم(باعجله) بخاطرقوطی گیرنده های مشروب
Chasin' me all over town
تمام شهر رو دنبال ام میگرده
'Cause he knows I'm wasted, facin' time again at Rikers Island
چون خودش میدونه که من نابود شدم ، زمان رو به رو شدن تو جزایر راکیرزه
And I won't get out
و من ازش آزاد نمیشم
Because I'm crazy, baby
چون دیوونه ام عزیزم
I need you to come here and save me
احتیاج دارم که بیای اینجا و نجاتم بدی
I'm your little scarlet, starlet, singin' in the garden
من ستاره کوچک قرمز رنگ توام ، در حال خوندن تو باغم
Kiss me on my open mouth
منو با دهان باز ببوس
[Chorus 2]
Yo, I'm off to the races, laces
و من میرم که مسابقه ی اسب سواری رو تماشا کنم
Leather on my waist is tight, and I am fallin' down
کیف چرمیم که رو دوشمه کیپه و دارم زمین میخورم
I can see your face, is shameless, Cipriani's Basement
میبینم که صورتت بیشرمانه منو نگاه میکنه ، زیر زمین رستوران سیپریانی
Love you, but I'm goin' down
دوست دارم ولی دارم از حال میرم
God, I'm so crazy, baby
خدا، من خیلی دیوونه ام، عزیزم
I'm sorry that I'm misbehaving
ببخشید که دارم بد رفتاری میکنم
I'm your little harlot, starlet, Queen of Coney Island
من فاحشه ی کوچک تو ام،ستاره ی تو ام.ملکه ی جزیزه ی کانی
Raisin' hell all over town
همه جای شهرو جهنم میکنم
Sorry 'bout it
و بابتش متاسفم
[Bridge]
My old man is a thief, and
مردِ پیرِ من یه دزده، و
I'm gonna stay and pray with him 'til the end
من میخوام تا همیشه باهاش بمونم و کنارش دعا کنم
But I trust in the decision of the Lord, to watch over us
اما من به تصمیم خدا که مراقب ما باشه تمکین میکنم
Take him when He may, if He may
هر وقت خدا خواست اونو ازم بگیره،هر وقت که خواست
I'm not afraid to say that I'd die without him
ترسی ندارم که بگم من بدون اون میمیرم
Who else is gonna put up with me this way?
کی دیگه میتونه منو اینطوری تحمل کنه؟
I need you, I breathe you, I'll never leave you!
بهت نیاز دارم ، هوایی که من تنفس میکنم تویی، هیچوقت ترکت نمیکنم
They would rue the day I was alone, without you
اونا حسرت روزی که من بدون تو تنها بودمو میخورن
You're lyin' with your gold chain on
با زنجیر طلایی ات دراز کشیدی
Cigar hangin' from your lips, I said, "Hon',"
سیگار رو لباته، من میگم :هوم
"You never looked so beautiful as you do now, my man"
مرد من تاحالا هیچوقت اندازه الان جذاب نبودی
[Chorus 3]
And we're off to the races, places
و ما میریم بیرون، میریم اینور و اونور
Ready, set, the gate is down and now we're goin' in
اماده، حرکت، دروازه پایین اومده و حالا میریم داخل
To Las Vegas, chaos, Casino Oasis
به لاس وگاس ،هرج و مرج، کازینوی اُاِسیس
Honey, it is time to spin
عسلم وقتشه که بچرخونیمش (منظور از چرخوندن، چرخوندن صفحه ی بازی در Roulette Gamblingـه)
Boy, you're so crazy, baby
پسر جون، تو دیوونه ای، عزیزم
I love you forever, not maybe
برای همیشه عاشقتم، نه شاید
You are my one true love
تو تنها عشق واقعی من هستی
You are my one true love
تو تنها عشق واقعی من هستی
[Outro]
You are my one true love
تو تنها عشق واقعی من هستی