خانه ترجمه ها گالری

Nectar of the Gods

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Intro]
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
[Verse 1]
What cruel world is this? Nectar of the Gods
عجب دنیای بی رحمیه، نه؟ (این قسمت به آهنگ شماره یک آلبوم Ultraviolence اشاره داره)، این نوشیدنیِ خدایانه
Heroin gold in my veins, you in my thoughts
هرویین ناب توو رگامه و تو توی فکرمی
I'm on the freeway racin' at a million
من توی بزرگراهم و دارم سر یه جایزه میلیونی مسابقه میدم (کنایه از با سرعت روندن)
And I just can't stop
نمیتونم همین جوری وایستم
I call you up twice, hang up the phone
بهت دوبار زنگ میزنم، گوشیو قطع می کنی
Call again, I wanna talk
دوباره زنگ میزنم، میخوام (باهات)حرف بزنم
[Chorus]
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like you never knew, knew, knew
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، جوری که هرگز متوجه نشدی، متوجه نشدی، متوجه نشدی
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like the color blue, ooh, ooh
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، شبیه رنگ آبی (کنایه از ناراحتی و افسردگی)، اووه، اووه
[Verse 2]
What sweet world is this? Honey on the vine
عجب دنیای شیرینیه، نه؟ عسل توو رگام
School kid dreams came true then passed in the night
رویای بچه مدرسه ای ها به واقعیت تبدیل شد و از تاریکی عبور کرد
I used to dream about people like you, now I don't know why
من قبلاً در مورد آدمایی مثل تو رویا پردازی میکردم، ولی حالا نمیدونم چرا (نمیکنم)
I used to sing about people like you, now I just get high
من قبلاً در مورد آدمایی مثل تو میخوندم، ولی الان فقط نعشه ـم
[Chorus]
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like you never knew, knew, knew
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، جوری که هرگز متوجه نشدی، متوجه نشدی، متوجه نشدی
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like the color blue, ooh, ooh
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، شبیه رنگ آبی (کنایه از ناراحتی و افسردگی)، اووه، اووه
[Bridge]
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
Ooh-ooh-ooh
اوه-اوه-اوه
[Chorus]
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like you never knew, knew, knew
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، جوری که هرگز متوجه نشدی، متوجه نشدی، متوجه نشدی
I get wild on you, baby
با فکر تو وحشی میشم، عزیزم
I get wild and fucking crazy, like the color blue, ooh, ooh
با فکر تو وحشی و دیوونه میشم، شبیه رنگ آبی (کنایه از ناراحتی و افسردگی)، اووه، اووه
[Outro]
California, homeland of the Gods
کالیفرنیا، خونه خداهاست
Once I found my way but now I am lost
یه بار راهمو پیدا کردم اما حالا گم شدم