خانه ترجمه ها گالری

National anthem

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Intro]
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره
So before we go out, what's your address?
پس قبل از اینکه بریم بیرون، آدرست چیه؟
[Verse 1]
I'm your national anthem
من سرود ملی توام
God, you're so handsome
خدایا, تو چقدر خوشتیپ هستی
Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron
بوگاتی ویرون... من رو به همتون ببر
He loves to romance 'em, reckless abandon
دوست داره که عاشق ثروت باشه ، عاشق بی بند و باری افسار گسیخته
Holding me for ransom, upper echelon
قدرمتندان منو برای اخاذی گروگان می گیرند
He says to be cool but, I don't know how yet
اون میگه خون سرد باش اما من نمی‌دونم چطوری
Wind in my hair, hand on the back of my neck
باد توی موهامه،دستت پشت گردنم
I said, "Can we party later on?"
(بهش) گفتم میشه بعدا پارتی رو‌ برگذار کنیم؟
He said, "Yes, yes, yes..."
گفت: آره، آره، آره
[Chorus]
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Booyah, baby, bow, down, making me so wow now
تعظیم کن عزیزم تعظیم، منو شگفت زنده میکنه !
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Sugar, sugar, how now? Take your body downtown
جیگرم، عزیزم الان چی؟ خودتو برسون مرکز شهر
Red, white, blue is in the sky
قرمز، سفید، آبی توو آسمونه ( پرچم آمریکا )
Summer's in the air and baby, heaven's in your eyes
هوا تابستونیه و عشقم بهشت در چشمان تو هست
I'm your national anthem
من سرود ملی توام
[Refrain 1]
Money is the reason we exist
پول دلیل زنده بودن ماست
Everybody knows it, it's a fact (Kiss, kiss)
این یه حقیقته همو میدوننش(بوسه، بوسه)
[Verse 2]
I sing the national anthem while I'm standin'
من میخونم سرود ملی رو وقتی که ایستاده ام
Over your body, hold you like a python
روی بدنت و تو رو مثل مار پایتون نگه میدارم
And you can't keep your hands off me, or your pants on
و تو نمیتونی دستاتو دور از من نگه داری یا لباس تنت باشه
See what you've done to me, King of Chevron
ببین با من چه کردی پادشاه شروان
He said to be cool but, I'm already coolest
اون گفت خونسرد باشید اما من از قبل خونسردترین بودم
I said to get real, Don't you know who you're dealin' with?"
گفتم جدی باش ، مثه اینکه خبر نداری با کی طرفی؟
Um, do you think you'll buy me lots of diamonds?
اومم، فک میکنی بعدا برام کلی الماس میخری؟
[Chorus]
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Booyah, baby, bow, down, making me so wow now
تعظیم کن عزیزم تعظیم، منو شگفت زنده میکنه !
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Sugar, sugar, how now? Take your body downtown
جیگرم، عزیزم الان چی؟ خودتو برسون مرکز شهر
Red, white, blue is in the sky
قرمز، سفید، آبی توو آسمونه ( پرچم آمریکا )
Summer's in the air and baby, heaven's in your eyes
هوا تابستونیه و عشقم بهشت در چشمان تو هست
I'm your national anthem
من سرود ملی توام
[Bridge]
It's a love story for the new age, for the sixth page
این یه داستان عاشقانه برای نسل جدیده ، در شش صفحه (شش قسمت که بعد از این گفته میشه)
We're on a quick, sick rampage
ما روی یک شیب سریع و بیمارگونه هستیم
Winin' and dinin', drinkin' and drivin'
غذا و شراب گرانبها خوردن ۱، مست کردن ۲و رانندگی کردن (با ماشین لوکس)۳
Excessive buyin', overdose and dyin'
ولخرجی ،اوردوز و در نهایت مرگ !
On our drugs, and our love, and our dreams, and our rage
... (اوردز کردن) با دارو هامون (مواد مخدر) ، عشقمون ، آرزوهامون و حتی خشممون
Blurrin' the lines between real and the fake
مرز بین درست و نادرست واقعا مشخص نیست
Dark and lonely, I need somebody to hold me
اینجا تاریک و تنهاست... به کسی نیاز دارم که در آغوش بگیرتم
He will do very well, I can tell, I can tell
اون خیلی خوب انجامش میده، از الان متوجه بشم، میتونم متوجه بشم
Keep me safe in his bell tower hotel
منو تو هتل بلتوورش (اسم یه هتل معروف و لوکس) امن نگه میداره
[Refrain 2]
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره
So put on mascara and your party dress
پس ماسکارا به صورتت بزن و لباس جشنتو بپوش
[Verse 3]
I'm your national anthem, boy, put your hands up
من سرود ملی تو ام ( عشق تو ام ). مرد . اما تو توجهت جای دیگس
Give me a standin' ovation
بایستید و منو تشویق کنید
Boy, you have landed, babe, in the land of
عزیزم ... تثبه سرزمین اومدی سرشار از حس
Sweetness and danger, Queen of Saigon
شیرینی و خطر .. مثل ملکه ی سایگون(سایگون شهر زیبایی در ویتنام بود که در آن هولناک ترین جنایت های جنگ ویتنام رخ داد)
[Chorus]
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Booyah, baby, bow, down, making me so wow now
تعظیم کن عزیزم تعظیم، منو شگفت زنده میکنه !
Tell me I'm your national anthem
بهم بگو من سرود ملی تو هستم
Sugar, sugar, how now? Take your body downtown
جیگرم، عزیزم الان چی؟ خودتو برسون مرکز شهر
Red, white, blue is in the sky
قرمز، سفید، آبی توو آسمونه ( پرچم آمریکا )
Summer's in the air and baby, heaven's in your eyes
هوا تابستونیه و عشقم بهشت در چشمان تو هست
I'm your national anthem
من سرود ملی توام
[Outro]
Money is the anthem, God, you're so handsome
پول سرود ملیه(مهم ترین چیزه) ... اه خدایا ! تو چقدر خوشتیپی !
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره
Money is the anthem, God, you're so handsome
پول سرود ملیه(مهم ترین چیزه) ... اه خدایا ! تو چقدر خوشتیپی !
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره
Money is the anthem, God, you're so handsome
پول سرود ملیه(مهم ترین چیزه) ... اه خدایا ! تو چقدر خوشتیپی !
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره
Money is the anthem, God, you're so handsome
پول سرود ملیه(مهم ترین چیزه) ... اه خدایا ! تو چقدر خوشتیپی !
Money is the anthem of success
پول خوشبختی و موفقیت میاره