خانه ترجمه ها گالری

Music to watch the boys

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Chorus]
I like you a lot
ازت خیلی خوشم میاد
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم
So I do what you want
من هرکاری تو بخوایی انجام میدم
Singing soft grunge just to soak up the noise
برای همرنگ جماعت شدن مشغول خوندن یه آهنگ soft grunge میشم (یک اصطلاحه که معمولا به دخترهای 13 تا 19 ساله ای اتخاص پیدا میکنه که تیپ های پانک میزنن و تظاهر میکنن عاشق موزیک راک و امثال نیروانا هستن اما در واقع هیچی ازش نمیدونن.)
We're Ribbons on ice
روبان آبی توی یخ(یه نوع مشروب هست)
Playing their guitars, only one of my toys
نواختن گیتار های اونها فقط یکی از تفریحات منه
Cause I like you a lot
بخاطر اینکه من خیلی دوستت دارم
No holds barred, I've been sent to destroy, yeah
هیچ محدودیتی برای من وجود نداره ، من برای نابود کردن فرستاده شدم
[Verse 1]
Pi-i-i-ink flamingos, always fascinated me
فلامینگو های صورتی همیشه برای من مجذوب کننده بودند(یه جورایی داره پسرا رو مسخره میکنه و به فلامینگو هایی تشبیهشون میکنه که همیشه مجذوبشون بوده)
I know what only the girls know
من چیزایی رو میدونم که فقط دخترا میدونن
Colors with lights begin to mean
رنگ ها با نور تازه معنی پیدا می کنن
[Pre-Chorus 1]
Oh, oh, I see you're going
میبینم که داری میری
So-o-o-o I play my music, watch you leave
پس موسیقیم رو مینوازم و رفتنتو تماشا میکنم
[Chorus]
I like you a lot
ازت خیلی خوشم میاد
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم
So I do what you want
من هرکاری تو بخوایی انجام میدم
Singing soft grunge just to soak up the noise
برای همرنگ جماعت شدن مشغول خوندن یه آهنگ soft grunge میشم (یک اصطلاحه که معمولا به دخترهای 13 تا 19 ساله ای اتخاص پیدا میکنه که تیپ های پانک میزنن و تظاهر میکنن عاشق موزیک راک و امثال نیروانا هستن اما در واقع هیچی ازش نمیدونن.)
We're Ribbons on ice
روبان آبی توی یخ(یه نوع مشروب هست)
Playing their guitars, only one of my toys
نواختن گیتار های اونها فقط یکی از تفریحات منه
Cause I like you a lot
بخاطر اینکه من خیلی دوستت دارم
No holds barred, I've been sent to destroy, yeah
هیچ محدودیتی برای من وجود نداره ، من برای نابود کردن فرستاده شدم
[Verse 2]
Velveteen and living single
مخمل و زندگی مجردی(ولوتین مخمل تقلبی و نماد انسان های دورو هست)
It never felt that right to me
هیچوقت به نظر من درست نیومدن
I know what only the girls know
من چیزایی رو میدونم که فقط دخترا میدونن
Colors with lights begin to mean
رنگ ها با نور تازه معنی پیدا می کنن
[Pre-Chorus 2]
I, I, I see you leaving
میبینم که داری ترکم میکنی
So-o-o-o I push record and watch you leave
پس آهنگم رو ضبط میکنم و به رفتنت نگاه میکنم
[Chorus]
I like you a lot
ازت خیلی خوشم میاد
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم
So I do what you want
من هرکاری تو بخوایی انجام میدم
Singing soft grunge just to soak up the noise
برای همرنگ جماعت شدن مشغول خوندن یه آهنگ soft grunge میشم (یک اصطلاحه که معمولا به دخترهای 13 تا 19 ساله ای اتخاص پیدا میکنه که تیپ های پانک میزنن و تظاهر میکنن عاشق موزیک راک و امثال نیروانا هستن اما در واقع هیچی ازش نمیدونن.)
We're Ribbons on ice
روبان آبی توی یخ(یه نوع مشروب هست)
Playing their guitars, only one of my toys
نواختن گیتار های اونها فقط یکی از تفریحات منه
Cause I like you a lot
بخاطر اینکه من خیلی دوستت دارم
No holds barred, I've been sent to destroy, yeah
هیچ محدودیتی برای من وجود نداره ، من برای نابود کردن فرستاده شدم
[Bridge]
I live to love you
زنده ام که عاشقت باشم
And I love to love you
دوست دارم که عاشقت باشم
And I live to love you, boy
و زنده ام که عاشقت باشم پسر
Live to love you
زنده ام که عاشقت باشم
And I love to love you
دوست دارم که عاشقت باشم
And I live to love you, boy
و زنده ام که عاشقت باشم پسر
Nothing gold can stay
هیچ چیز طلایی و خوبی موندگار نیست(هیچ شرایط خوبی همیشه موندگار نیست و بالاخره تموم میشه)
Like love or lemonade
مثل عشق و لیموناد
Or sun or summer days
یا آفتاب و روزای تابستون
It's all a game to me anyway
به هر حال همه ی اینا برای من مثل یه بازی هستن
[Chorus]
I like you a lot
ازت خیلی خوشم میاد
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم
So I do what you want
من هرکاری تو بخوایی انجام میدم
Singing soft grunge just to soak up the noise
برای همرنگ جماعت شدن مشغول خوندن یه آهنگ soft grunge میشم (یک اصطلاحه که معمولا به دخترهای 13 تا 19 ساله ای اتخاص پیدا میکنه که تیپ های پانک میزنن و تظاهر میکنن عاشق موزیک راک و امثال نیروانا هستن اما در واقع هیچی ازش نمیدونن.)
We're Ribbons on ice
روبان آبی توی یخ(یه نوع مشروب هست)
Playing their guitars, only one of my toys
نواختن گیتار های اونها فقط یکی از تفریحات منه
Cause I like you a lot
بخاطر اینکه من خیلی دوستت دارم
No holds barred, I've been sent to destroy, yeah
هیچ محدودیتی برای من وجود نداره ، من برای نابود کردن فرستاده شدم
[Outro]
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم
Putting on my music while I'm watching the boys
موزیکم رو پلی میکنم در حالی که به پسرا نگاه میکنم