خانه ترجمه ها گالری

Margaret

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Intro]
This is a simple song, gonna write it for a friend
این یک آهنگ ساده ست که میخوام برای دوستم بنویسم
My shirt is inside out, I'm messy with the pen
تیشرتم برعکسه، با خودکار درگیرم
He met Margaret on a rooftop, she was wearin' white
اون مارگارت رو بالای پشت بوم ملاقات گرد، اون(مارگارت)سفید پوشیده بود
And he was like, "I might be in trouble"
و اون اینجوری بود که: ممکنه تو دردسر افتاده باشم
He had flashes of the good life, he was like
اون جلوه هایی از یک زندگی خوب و در نظر داشت و اینجوری بود که:
"Should I jump off this building now, or do it on the double?"
"به نظرت همین الان از این ساختمان بپرم یا این کارو دو بار انجام بدم؟"
[PRE-Chorus]
'Cause, baby, if your love is in trouble
آخه عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
Baby, if your love in trouble
عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
Baby, if your love in trouble
عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
[Chorus]
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی
It kinda makes me laugh, runnin' down that path
این یه جورایی منو به خنده میندازه، دویدن در مسیر گذشته
When you're good, it's gold
وقتی خوبی، فوق العاده ست
'Cause when you know, you know
چون وقتی بفهمی، فهمیدی
[Verse 1]
Words aren't my friends
کلمات دوست های من نیستند
But thеy're red flags, they'rе white knights
اما اونا خط قرمز ان ، اونا شوالیه های سفید هستند
They're black eyes and they're blue lies
اونا چشم های مشکی و چشم های آبی داشتن
If you're askin' yourself, "How do you know?"
اگه از خودت بپرسی، چجوری متوجه شدی؟
Then that's your answer, the answer is "No"
پس این جوابه توعه، جواب "نه" هستش
You gotta run, gotta run, run, run, run like your head's on fire
جوری فرار کن انگار سرت داره آتیش میگیره
Run away like your head is on fire
جوری فرار کن انگار سرت داره آتیش میگیره
[PRE-Chorus]
'Cause, baby, if your love is in trouble
آخه عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
Baby, if your love in trouble
عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
Baby, if your love in trouble
عزیزم، وقتی عشقت در خطر باشه
[Chorus]
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی
It kinda makes me laugh, runnin' down that path
این یه جورایی منو به خنده میندازه، دویدن در مسیر گذشته
When you're good, it's gold
وقتی خوبی، فوق العاده ست
'Cause when you know, you know
چون وقتی بفهمی، فهمیدی
And when you're old, you're old
وقتی پیر بشی، پیر شدی
Like Hollywood and me, the diamond on your ring
مثل هالیوود و من، الماس روی حلقه ات
The soul that you bring to the table
روحی که به وجود میاری
One that makes me sing
اونی که منو به خوندن وا میداره
In a minor key
در یک کلید کوچک
[Hook]
'Cause when you know, you know
چون وقتی بفهمی، فهمیدی
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی
[Bridge]
So if you don't know, don't give up
پس اگه نمیدونی ، دست نکش!
'Cause you never know what the new day might bring
چون تو هیچوقت نمی فهمی یک روز جدید ممکنه چه چیزی و برات به ارمغان بیاره
Maybe tomorrow you'll know
شاید فردا متوجه بشی
Maybe tomorrow you'll know
شاید فردا متوجه بشی
Maybe tomorrow you'll know
شاید فردا متوجه بشی
I mean, join the party
منظورم اینه به جشن بیا (اشاره به جشن عروسی Jack Antonoff و Margret Qualley)
By the way, the party is December 18
راستی، پارتی هیجده دسامبره
Aight, let's waltz this out, 'cause
اوکی بیا برقصیم، چون
[Chorus]
'Cause when you know, you know
چون وقتی بفهمی، فهمیدی
When you're old, you're old
وقتی پیر بشی، پیر شدی
Like Hollywood and me, the diamond on your ring
مثل هالیوود و من، الماس روی حلقه ت
The soul that you bring to the table
روحی که به وجود میاری
One that makes me sing
اونی که منو به خوندن وا میداره
In a minor key (key)
در یک کلید کوچک
[Outro]
Diamond on your ring
الماس روی حلقه ت
'Cause when you know, you know
چون وقتی بفهمی، فهمیدی
When you know, you know
وقتی بفهمی، فهمیدی