خانه ترجمه ها گالری

Lust for liefe

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1: Lana Del Rey]
Climb up the H
برو بالا از H عه
Of the Hollywood sign, yeah
نماد هالیوود
In these stolen moments
در این لحظات ربوده شده
The world is mine (do it, do it)
دنیا مال منه
There's nobody here
هیچکس اینجا نیست
Just us together (shut up, shut up)
فقط ما با هم هستیم(خفه شو, خفه شو)
Keepin' me hot
منو داغ نگه دار
Like July forever
برای همیشه مثل ماه جولای(من رو برای همیشه مثل ماه جولای داغ نگه دار )
[Refrain 1: Lana Del Rey]
'Cause we're the masters of our own fate
چون ما مسئول سرنوشت خودمون هستیم
We're the captains of our own souls
ما هدایت کننده ی روح خودمون هستیم
There's no way for us to come away
محاله که ما از هم دور بشیم(هیچ راهی برای دور شدن ما وجود نداره)
'Cause boy we're gold, boy we're gold
چون پسر ما از جنس طلاییم, پسر ما از جنس طلاییم
And I was like...
و من میگفتم
[Pre-Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all of your clothes
همه ی لباس هاتو دربیار
They say only the good die young
اونا همیشه میگن که فقط آدمای خوب زود میمیرن
That just ain't right
این واقعا منصفانه نیست
'Cause we're having too much fun
چون به ما داره بیش از اندازه خوش میگذره(منظورش اینه نمیخواییم با مرگ زودمون به خوشی هامون پایان داده بشه)
Too much fun tonight, yeah
امشب خیلی لذت داریم, آره!
[Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
[Verse 2: Lana Del Rey, Lana Del Rey & The Weeknd]
Then, we dance on the H
بعدش ما روی حرف H هالیوود میرقصیم
Of the Hollywood sign, yeah
نماد هالیوود
'Til we run out of breath
تا وقتی که نفس کم بیاریم
Gotta dance 'til we die
باید تا موقعی که بمیریم برقصیم
(Duwop, duwop)
(دووپ ، دووپ)
My boyfriend's back
دوست پسرم برگشته
And he's cooler than ever
و اون باحالتر از هر زمانی شده
(Shuwop, shuwop)
( نشون بده ،نشون بده)
There's no more night
دیگه هیچ شبی در کار نیست
Blue skies forever
آسمون تا ابد آبیه
[Refrain 2: The Weeknd]
'Cause we're the masters of our own fate
چون ما مسئول سرنوشت خودمون هستیم
We're the captains of our own souls
ما هدایت کننده ی روح خودمون هستیم
So there's no need for us to hesitate
پس نیازی نیست صبر و درنگ کنیم
We're all alone, let's take control
ما تنهاییم, بیا کنترل این لحظه رو بدست بگیریم
And I was like...
و من میگفتم
[Pre-Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all of your clothes
همه ی لباس هاتو دربیار
They say only the good die young
اونا همیشه میگن که فقط آدمای خوب زود میمیرن
That just ain't right
این واقعا منصفانه نیست
'Cause we're having too much fun
چون به ما داره بیش از اندازه خوش میگذره(منظورش اینه نمیخواییم با مرگ زودمون به خوشی هامون پایان داده بشه)
Too much fun tonight, yeah
امشب خیلی لذت داریم, آره!
[Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
[Bridge: Lana Del Rey & The Weeknd]
My boyfriend's back
دوست پسرم برگشته
And he's cooler than ever
و اون باحالتر از هر زمانی شده
There's no more night
دیگه هیچ شبی در کار نیست
Blue skies forever
آسمون تا ابد آبیه
I told you twice
من دو بار بهت گفتم
In our love letter
غرق شيم در عشقمون
There's no stopping now Green lights forever
هيچ چيز الان متوقفمون نميكنه چراغ سبز براي هميشه
And I was like...
و من میگفتم
[Pre-Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all your clothes
همه ی لباساتو دربیار
Take off, take off
در بیار, دربیار
Take off all of your clothes
همه ی لباس هاتو دربیار
[Chorus: Lana Del Rey & The Weeknd]
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
And a lust for life, and a lust for life
و هوسی برای زندگی
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره
Keeps us alive, keeps us alive
ما رو زنده نگه میداره