خانه ترجمه ها گالری

I can fly

  • نام آهنگ : I Can Fly
  • رکورد : 2014
  • طول آهنگ : 5:48
  • تهیه کننده : Lana Del Rey

ترجمه


[Chorus]
I, can fly
من، میتونم پرواز کنم
You had me caged up like a burning red summer
تو من رو مثل یک تابستون سرخ توی قفس حبس کرده بودی
You saw me waiting, I was crazy, I'm fire awaiting to fly
تو میدیدی که من منتظرم، من دیوونه شده بودم، آتیشی بودم واسه پرواز
I, can fly
من، میتونم پرواز کنم
[Verse 1]
I had pride, wishes in the summer, I was bathing in sunlight,
من ارزو های روشنی در تابستان داشتم داشتم در نور خورشید حمام میکردم
Painting in the garden, like a ghost in meteor light,
توی باغ نقاشی میکردم مثل یه روح در اواسط جولای
Running fast from something with my eyes wide, like so suspended in the sun
با چشم های کاملا باز(حواس جمع) از یه چیزی فرار میکردم,انگار به خورشید آویزان بودم
[Pre-Chorus]
I had a dream that I was fine,
رویایی داشتم که عالی بود
I wasn't crazy, I was divine
دیوونه نبودم، الهی شده بودم
[Chorus]
I, can fly
من میتونم پرواز کنم
You had me caged up like a burning red summer
تو من رو مثل یک تابستون سرخ توی قفس حبس کرده بودی
You saw me waiting, I was crazy, I'm fire awaiting to fly
تو میدیدی که من منتظرم، من دیوونه شده بودم، آتیشی بودم واسه پرواز
I, can fly
من، میتونم پرواز کنم
[Verse 2]
Your lies were hard, kisses in the summer
دروغ های تو مثل بوسه های محکم در تابستان بود
I was dreaming of a lake, dreaming of the water where I'd rise like a phoenix
رویای یک دریاچه رو داشتم، رویای آبی که از روی اون بتونم مثل یک ققنوس به پا خیزم
Sore and iron from the fire, I've got things to tell you, like, I know that you're a liar
شگل گرفته از آتش، یه چیزایی باید بهت بگم مثلا این که میدونم تو دروغگویی
[Pre-Chorus]
I had a dream that I was fine,
رویایی داشتم که عالی بود
I wasn't crazy, I was divine
دیوونه نبودم، الهی شده بودم
[Chorus]
I, can fly
من میتونم پرواز کنم
You had me caged up like a burning red summer
تو من رو مثل یک تابستون سرخ توی قفس حبس کرده بودی
You saw me waiting, I was crazy, I'm fire awaiting to fly
تو میدیدی که من منتظرم، من دیوونه شده بودم، آتیشی بودم واسه پرواز
I, can fly
من، میتونم پرواز کنم
[Bridge]
Your words cut like a knife in butter
حرفات مثل چاقویی میمونن که کره رو می بره
I was fighting for my art, fighting with my lover
من داشتم برای هنرم می جنگیدم، با عشق زندگیم می جنگیدم
Thinking there's no water
فک میکنم اینجا هیچ آبی نباشه
Yeah, right
آره درسته
Yeah, right
آره درسته
[Chorus]
I, can fly
من میتونم پرواز کنم
You had me caged up like a burning red summer
تو من رو مثل یک تابستون سرخ توی قفس حبس کرده بودی
You saw me waiting, I was crazy, I'm fire awaiting to fly
تو میدیدی که من منتظرم، من دیوونه شده بودم، آتیشی بودم واسه پرواز
I, can fly
من، میتونم پرواز کنم