خانه ترجمه ها گالری

Honeymoon

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
We both know that it's not fashionable to love me
هردومون میدونیم زیاد جالب نیست که تو عاشق من باشی
But you don't go cause truly there's nobody for you but me
اما جایی نرو چون حقیقتا برای تو هیچکسی جز من وجود نداره
We could cruise to the blues
میتونیم به آبی ها سفر کنیم(کروز یعنی با ماشین جایی رو گشتن و بلوز سبک بلوز و آسمان)
Wilshire Boulevard if we choose
اگه بلوار ویلشیر رو انتخاب کرده باشیم(بلوار ویلشیر در لوس آنجلس محل زندگی لاناست.این بلوار لوس آنجلس رو به دو نیم تقسیم میکنه)
Or whatever you want to do
یا هرچی که تو بخوای
We make the rules
ما قانونا رو مینویسیم
[Chorus]
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Say you want me too
بگو توام منو میخوای
Say you want me too
بگو توام منو میخوای
Dark blue
آبی تیره
Dark blue
آبی تیره
[Verse 2]
We both know the history of violence that surrounds you
ما هر دو تاریخچه خشونتی که تو رو فرا گرفته رو میدونیم
But I'm not scared
اما من نمیترسم
there's nothing to lose now that I've found you
چون الان که تورو پیدا کردم چیزی برای از دست دادن ندارم
We could cruise to the news
و ما میتونیم از کنار شایعه ها رد بشیم
Pico blvd in you used little bullet car if we choose
اگر در بلوار پیکو باشیم (به لواری موازی بلوار ویشلیر در لوس آنجلس)
Mr. Born to lose
آقای زاده شده برای باختن
[Chorus]
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Say you want me too
بگو توام منو میخوای
Say you want me too
بگو توام منو میخوای
Dark blue
آبی تیره
Dark blue
آبی تیره
[Bridge]
There are violets in your eyes
تو چشمات گلهای بنفشه اس
There are guns that blaze around you
و تفنگایی هستن که اطرافتو درخشان کردن(با وجود خشونت هایی که داره بازم میشه زیبایی رو تو وجودش دید)
There are roses in between my thighs and fire that surrounds you
گلهای روز بین پاهای من قرار داره و یه آتیشی اطراف تو(زیبایی لانا باعث میشه خشونت دورون معشوقه اش خنثی شه)
It's no wonder every man in town had neither fought nor found you
پس تعجبی نداره که هیچکس توی شهر نه باهات جنگیده و نه تورو پیدا کرده
Everything you do is elusive to even your honey dew
هر کاری که میکنی غیرقابل پیش بینیه، حتی برای معشوقه ات
[Chorus]
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Our honeymoon
ماه عسلمون
Doo, doo, doo, doo, doo, da, da, da, da, da
دو دو دو دا دا دا
Doo, doo, doo, doo, doo, da, da, da, da, da
دو دو دو دا دا دا
Doo, doo, doo, doo, doo, da, da, da, da, da, da, da
دو دو دو دا دا دا
[Outro]
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Hmm, mmm
هم مم
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Dreaming away your life
زندگی تو فقط یه رویاست
Hmm, hmm, mmm
هم مم