خانه ترجمه ها گالری

Heroin

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Topanga's hot tonight, the city by the bay
امشب توپانجا گرمه، شهر کنار ساحل
Has movie stars and liquor stores and soft decay
ستاره های فیلم ها و مشروب فروشیا و اروم تباه شدن
The rumbling from distant shores sends me to sleep, but
ضربه اب به سواحل دور، من را به خواب میبرد، اما
The facts of life can sometimes make it hard to dream
حقیقت زندگی گاهی اوقات می تواند رویای آن را سخت کند
[Pre-Chorus]
Life rocked me like Mötley
زندگی مثل یه لباس چهل تیکه رنگی منو تکون داد
Grabbed me by the ribbons in my hair
با روبان موهام منو گرفتار کرده
Life rocked me ultra-softly
زندگی خیلی آروم منو تکون داد
Like the heavy metal that you wear
مثل یه زره سنگین که میپوشی
[Chorus]
I'm flying to the moon again
دوباره به ماه پرواز میکنم
Dreaming about heroin
رویاپردازی درباره ی هروئین
How it gave you everything and took your life away
چه جوریه که همه چی به تو میده و زندگیتو میگیره
I put you on an aeroplane
من تورو تو ی هواپیما گذاشتم
Destined for a foreign land
به سمت یک سرزمین دور
I hoped that you'd come back again
امید وار بودم که دوباره برگردی
And tell me everything's okay, ay
و به من بگی که همه چی درسته
Babe, yeah
آره عزیزم
[Verse 2]
Topanga's hot today, Manson's in the air
تروپانجا امشب خیلی باحاله، صدای منسون (خواننده راک) تو هوا میپیچه
And all my friends have gone, 'cause they still feel him here
و تمام دوستان من رفتند 'چون حضور اونو هنوز اینجا احساس می کنند'
I want to leave, I'll probably stay another year
میخوام برم، شاید یه سال دیگه وقت داشته باشم
It's hard to leave when absolutely nothin's clear
سخته که بری وقتی هیچی درست نیس
[Pre-Chorus]
Life rocked me like Mötley
زندگی مثل یه لباس چهل تیکه رنگی منو تکون داد
Bad beginnin' to my new year
آغاز بدی واسه سال جدید من بود
Life rocked me ultra-softly
زندگی خیلی آروم منو تکون داد
Like the heavy metal that you hear
مثل هوی متالی که گوش میدی
[Chorus]
I'm flying to the moon again
دوباره به ماه پرواز میکنم
Dreaming about heroin
رویاپردازی درباره ی هروئین
And how it gave you everything and took your life away
و چجوری همه چیزو بهت داد و زندگیتو نابود کرد
I put you on the aeroplane
من تورو توی هواپیما گذاشتم
Destined for a foreign land
به سمت یک سرزمین دور
I thought that you'd come back again
فکر میکردم بازم برمیگردی
To tell me everything's okay, babe
تا به من بگی همه چیز حل شده بیبی
Babe, yeah
آره عزیزم
[Bridge]
(It's fucking hot, hot!) Winter in the city
لعنتی خیلی داغه, داغ, زمستون توی شهر (حال بد بخاطر مصرف مواد)
Something 'bout this weather made these kids go crazy
این هوا یه جوری این بچه هارو دیوونه کرده
(It's hot!) Even for February
گرمه, حتی تو فوریه(بهمن ماه)
Something 'bout this sun has made these kids get scary
این آفتاب یه جوری این بچه ها رو دیوونه کرده
Ohh! Writing in blood on my walls and shit
اوه با خون توی وجودمو و گناهام نوشتن
Like, ah, oh my God
شبیه, اه, خدای من
Jumping off from the walls into the docks and shit
از روی دیوار روی اسکله و گه پایین پریدن
Oh, ho-ho-ho! I'd be lying if I said I wasn't sick of it
اوه دروغ گفتم اگه بگم من دیوونش نیستم
Baby, (Baby) come on, (Come on) come on (Come on)
بیبی بیا بیا
[Chorus]
I'm flying to the moon again
دوباره به ماه پرواز میکنم
Dreaming about marzipan
رویاپردازی درباره ی مارزیپان(یک نوع شیرینی)
Taking all my medicine to take my thoughts away
هرچی مواد دارم مصرف میکنم که از شر و فکرام راحت شم
I'm getting on that aeroplane
سوار هواپیمام میشم
Leaving my old man again
دوباره مرد قدیمیم رو ترک میکنم
I hope that I come back one day
امیدوارم یه روز برگردم
To tell you that I really changed Baby
تا بهت بگم من واقعا عوض شدم عزیزم
[Outro]
(It's hot, hot!) Something 'bout the city
یه چیزی داغه گرمه یه چیزی توی شهر هست که خیلی گرمه
Don't know what it is, it makes my head get crazy
نمیدونم چیه، این باعث دیوونگیم میشه
Ohh! Makes me feel like I can change
اوه یه کاری بکن که حس کنم میتونم عوض شم
Oh, ho-ho-ho! All of my evil ways and shit
اوه تمام حسای شیطانیم و این مزخرفات
Mmm, mmm
ممم،ممم
Ohh, I'd be lying if I said I wasn't sick of it
اوه دروغه اگه بگم دیوونش نبودم