خانه ترجمه ها گالری

...Grandfather Please Stand on

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Intro]
Three white butterflies to know you're near
سه پروانه سفید که بدونم تو نزدیکی
[Verse 1]
I know they think that it took somebody else
میدونم اونا فکر میکنن، به فرد دیگه ای نیازه
To make me beautiful, beautiful
که منو زیبا کنه (زیبا)
As they intended me to be
جوری که اونا برای من تعیین کردن
But they're wrong
ولی اونا اشتباه میکنن
I know they think that it took thousands of people
میدونم اونا فکر میکنن که هزاران لازمه تا که
To put me together again, like an experiment
منو دوباره سرهم کنه مثل یک آزمایش
Some big men behind the scenes
یه مرد بزرگ پشت صحنه
Sewing Frankenstein black dreams into my songs
رویاهای سیاه فرانکشتاین رو درون آهنگام میدوزه
But they're wrong
ولی اونا اشتباه میکنن
[Chorus]
God, if you're near me, send me three white butterflies
خدایا، اگه نزدیکمی، برام سه تا پروانه سفید بفرست
Or an owl to know you're listening, sitting while I'm drinking
یا یه جغد تا بدونم داری گوش میدی، وقتی مینوشم نشستی
Grandfather, please stand on the shoulders of my father
پدربزرگ، لطفا روی شونه پدرم وایسا
While he's deep-sea fishing for sharks in the Pacific
درحالی که اون برای کوسه ها در اعماق اقیانوس آرام ماهی میگیره
[Verse 2]
'Cause I'm good on spirit, warm-bodied
چون من روح خوبی دارم، بدنی گرم
A fallible deity wrapped up in white, oh
یه الهه جایزالخطا پیچیده شده در سفید
I'm folk, I'm jazz, I'm blue, I'm green
من موسیقی فولکم، من جازم، من آبی ام (نماد غم) من سبزم
Regrettably, also a white woman
و با کمال تاسف یک زن سفیدپوست
[Bridge]
But I have good intentions, even if I'm one of the last ones (ones)
من نیت خوبی دادم حتی اگه یکی از آخرین (کسایی که نیت خوبی دارن) باشم
If you don't believe me, look at my poetry and my melodies
اگه باورم نداری، به اشعارم و ملودی هام نگاه کن
Feel it in your bones
توی استخونات حسشون کن
I have good intentions, even if I'm one of the last ones
من نیت خوبی دادم حتی اگه یکی از آخرین (کسایی که نیت خوبی دارن) باشم
Ah-ha-ah, yeah, ah-ha-ah, yeah
اوه ها آه آره اوه آ ها آره
Ah-ha-ah, yeah, mhm
اوه ها آه آره همم
[Chorus]
Grandfather, please stand on the shoulders of my father
پدربزرگ، لطفا روی شونه پدرم وایسا
While he's deep-sea fishing for all the things he's wishing
درحالی که اون در اعماق دریا برای هرچی که خودش میخواد ماهیگیری میکنه
God, if you're near me, send me three white butterflies
خدایا، اگه نزدیکمی، برام سه تا پروانه سفید بفرست
Or a map to know you're fishing, impart on me your wisdom
یا یه نقشه که بدونم داری ماهیگیری میکنی، ذکاوتت رو در من ابلاغ کن
[Outro]
It took somebody else to make me beautiful, wonderful
یه نفر دیگه لازم بود تا منو زیبا کنه شگفت‌انگیز اه !
As they intended me to be
همونطوری که اونا برای من تعیین کردن
But they're wrong
ولی اونا اشتباه میکنن
[Outro]
Three white butterflies to know you're near
سه پروانه سفید که بدونم تو نزدیکی