خانه ترجمه ها گالری

Gods & Monsters

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Intro]
L.A., L.A.​
لس آنجلس
L.A., L.A.​
لس آنجلس
[Verse 1]
In the land of Gods and Monsters
در سرزمین خدایان و هیولاها
I was an angel
من یک فرشته بودم
Livin' in the garden of evil
در باغ شیطان زندگی میکردم
Screwed up, scared, doing anything that I needed
ناراحت ، هراسان ، هرکاری لازم بود میکردم
Shinin' like a fiery beacon
میدرخشدم مانند یک راهنمای گرم
[Pre-Chorus]
You got that medicine I need
تو دارویی رو داری که من نیاز دارم
Fame, liquor, love, give it to me slowly
شهرت، شراب، عشق، اروم بهم بده اینارو
Put your hands on my waist, do it softly
دستات را روی کمرم بذار، اروم انجامش بده
Me and God, we don't get along
من و خدا با هم میونه ی خوبی نداریم
So now I sing
پس من حالا آواز میخونم
[Chorus]
No one's gonna take my soul away
هیچکس روح من رو ازم نمیگیره
I'm living like Jim Morrison
دارم مثل جیم موریسون زندگی میکنم
Headed towards a fucked up holiday
ب سمت یک تعطلات داغون میریم
Motel sprees, sprees and I'm singing
متل ،مستی ، بی بندوباری و من دارم آواز میخونم
"Fuck yeah, give it to me"
لعنت آره بدش به من
"This is Heaven, what I truly want"
این بهشته چیزی که واقعا میخوام
It's innocence lost
این معصومیتِ از دست رفته
Innocence lost
معصومیت از دست رفته
[Verse 2]
In the land of Gods and Monsters
در سرزمین خدایان و هیولاها
I was an angel
من یک فرشته بودم
Looking to get fucked hard
دنبال کسی میگشتم که حسابی باهام حال کنه
Like a groupie incognito, posing as a real singer
مثل یه دختر ناشناسی که دنبال سلبریتیش میگرده و مثل یک خواننده واقعی تیپ میزنه (لانا میخواست که شبیه خواننده ها باشه برا همین مثله اونا رفتار میکرد و تیپ میزد)
Life imitates art
زندگی از هنر تقلید میکنه
[Pre-Chorus]
You got that medicine I need
تو دارویی رو داری که من نیاز دارم
Dope, shoot it up, straight to the heart, please
ماده ی مخدر، بزن بالا، مستقیم ب سمت قلب، لطفا
I don't really wanna know what's good for me
واقعا نمیخوام بدونم چی واسم خوبه
God's dead, I said, "Baby, that's alright with me"
خدا مرده، من میگم، عزیزم از نظر من مشکلی نداره
[Chorus]
No one's gonna take my soul away
هیچکس روح من رو ازم نمیگیره
I'm living like Jim Morrison
دارم مثل جیم موریسون زندگی میکنم
Headed towards a fucked up holiday
ب سمت یک تعطلات داغون میریم
Motel sprees, sprees and I'm singing
متل ،مستی ، بی بندوباری و من دارم آواز میخونم
"Fuck yeah, give it to me"
لعنت آره بدش به من
"This is Heaven, what I truly want"
این بهشته چیزی که واقعا میخوام
It's innocence lost
این معصومیتِ از دست رفته
Innocence lost
معصومیت از دست رفته
[Bridge]
When you talk, it's like a movie
وقتی حرف میزنی مثله یک فیلمه
And you're making me crazy
و داری منو دیونم میکنی
'Cause life imitates art
چون زندگی از هنر الهام میگیره
If I get a little prettier, can I be your baby?
اگر یکم خوشگل تر بشم، میتونم عشقت بشم؟
You tell me, "Life isn't that hard"
تو ب من میگی زندگی اونقدرام سخت نیست
[Chorus]
No one's gonna take my soul away
هیچکس روح من رو ازم نمیگیره
I'm living like Jim Morrison
دارم مثل جیم موریسون زندگی میکنم
Headed towards a fucked up holiday
ب سمت یک تعطلات داغون میریم
Motel sprees, sprees and I'm singing
متل ،مستی ، بی بندوباری و من دارم آواز میخونم
"Fuck yeah, give it to me"
لعنت آره بدش به من
"This is Heaven, what I truly want"
این بهشته چیزی که واقعا میخوام
It's innocence lost
این معصومیتِ از دست رفته
Innocence lost
معصومیت از دست رفته