خانه ترجمه ها گالری

Get free

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Finally
بالاخره
I'm crossing the threshold
من دارم از آستانه
From the ordinary world
دنيای معمولی ميگذرم
To the reveal of my heart
به سوي آشكار كردن قلبم
Undoubtedly
بدون شک
That will for certain
اين مطمئنا
Take the dead out of the sea
مرده رو از دریا بیرون می کشه
And the darkness from the arts
و تاریکی رو از هنر
[Pre-Chorus]
This is my commitment
این تعهد منه
My modern manifesto
قطعنامه مدرن من
I'm doing it for all of us
من این کار رو برای هممون میکنم
Who never got the chance
برای کسانی که هیچ وقت فرصتشو نداشتن
For... and for... (Shut up, shut up)
برای و برای... (خفه شو، خفه شو)
And all my birds of paradise (Shut up, shut up)
تمام پرنده های بهشتی من (خفه شو، خفه شو)
Who never got to fly at night (Shut up, shut up)
اونايی كه هيچوقت توی شب پروازی نداشتن (خفه شو، خفه شو)
'Cause they were caught up in the dance
چون درگیر این رقص شدن
[Chorus]
Sometimes it feels like I've got a war in my mind
بعضی اوقات مثل اینه که یه جنگ توی ذهنم دارم
I want to get off, but I keep riding the ride
میخوام بیخیال شم ولی باز ادامه میدم
I never really noticed that I had to decide
هیچ وقت متوجه نشدم که مجبور بودم انتخاب کنم
To play someone's game, or live my own life
تا تو بازی کسی بازی کنم یا زندگی خودم رو بکنم
And now I do
و حالا تصمیم میگیرم
I wanna move
میخوام حرکت کنم
Out of the black (Out of the black)
به بیرون از سیاهی (به بیرون از سیاهی)
Into the blue (Into the blue)
به سوی آبی (به سوی آبی)
[Verse 2]
Finally
بالاخره
Gone is the burden
رفتن يه باری
Of the Crowley way of being
از زندگی ای که از روی ترس بود
That comes from energies combined
که از انرژی های جمع شده میاد
Like my part was I
مثل انرژی من، من
Was not discerning
فهمیده نبودم
And you, as we found out
و تو همون طور که فهمیدیم
Were not in your right mind
سر عقل نبودی
[Pre-Chorus]
There's no more chasing rainbows
دیگه هیچ شکار رنگین کمونی نیست
And hoping for an end to them
و امیدواریم به پایانش برسیم
Their arches are illusions
آرک هاشون توهم هستن
Solid at first glance
در نگاه اول محکمه
But then you try to touch them (Touch, touch)
اما وقتی سعی میکنی بهشون دست بزنی
There's nothing to hold on to (Hold, hold)
هیچ چیز برای گرفتن نیست
The colors used to lure you in (Shut up, shut up)
رنگ ها تورو فريب ميدادن (خفه شو، خفه شو)
And put you in a trance (Ah, ah, ah, yeah)
و تو رو توی خلسه قرار ميدادن (آه، آه، آه، آره)
[Chorus]
Sometimes it feels like I've got a war in my mind
بعضی اوقات مثل اینه که یه جنگ توی ذهنم دارم
I want to get off, but I keep riding the ride
میخوام بیخیال شم ولی باز ادامه میدم
I never really noticed that I had to decide
هیچ وقت متوجه نشدم که مجبور بودم انتخاب کنم
To play someone's game, or live my own life
تا تو بازی کسی بازی کنم یا زندگی خودم رو بکنم
And now I do
و حالا تصمیم میگیرم
I wanna move
میخوام حرکت کنم
Out of the black (Out of the black)
به بیرون از سیاهی (به بیرون از سیاهی)
Into the blue (Into the blue)
به سوی آبی (به سوی آبی)
Out of the black (Out of the black)
به بیرون از سیاهی (به بیرون از سیاهی)
Into the blue (Into the blue)
به سوی آبی (به سوی آبی)
Out of the black (Out of the black)
به بیرون از سیاهی (به بیرون از سیاهی)
Into the blue (Into the blue)
به سوی آبی (به سوی آبی)