خانه ترجمه ها گالری

Florida kilos

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
White lines, pretty baby, tattoos
خط های سفید (کوکائین) ، دختر زیبا ، تَتو ها
Don't know what they mean, they're special, just for you
معنیشونو نمیدونم، فقط مخصوص تو زدمشون
White palms, bakin' powder on the stove
دست های سفید ، بیکین پودر (کوکائین) روی گاز
Cookin' up a dream, turnin' diamonds into snow
یه رویا میپزم،الماسارو به برف تبدیل میکنم
[Verse 2]
I feel you, pretty baby, feel me
I feel you, pretty baby, feel me
Turn it up hot, loving you is free
Turn it up hot, loving you is free
I like it down, like it down, way low
I like it down, like it down, way low
But you already know that, you already know
But you already know that, you already know
(Fuck!)
لعنتی !
[Pre-Chorus]
Come on down to Florida, I got somethin' for ya
بیا سمت فلوریدا، یه چیزایی برات دارم
We could see the kilos or the Keys, baby, oh, ya
میتونیم کیلو یا کلید ها رو ببینیم ، عزیزم ، اوه اره
Guns in the summertime, chic-a-Cherry Cola lime
اسلحه تو تابستون، نوشیدنی های آلبالویی و لیمویی
Prison isn't nothing to me, if you'll be by my side
دیگه زندانی چیزی نیست اگر تو کنارم باشی
[Chorus]
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
And all the dope fiends
و تمام آن مواد شیطانی
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
(Fuck!)
لعنتی !
[Verse 3]
Sun in my mouth and gold hoops
خورشید توی دهنم و حلقه های طلایی (دود)
You like your little baby like you like your drinks, cool
تو دخترای دور و اطرافت رو دوست داری،مثل اینکه نوشابتو خنک میخوری
White lines, pretty daddy, go skiing
خط های سفید(کوکائین)، (شوگر) ددی خوشگل، رفته اسکی کنه (کوکائین بزنه)
You snort it like a champ, like the winter we're not in
مثل یه قهرمان ميكشي، انگار زمستونيه كه ماتوش نيستيم. (تشبیه کوکائین به برف)
[Pre-Chorus]
Come on down to Florida, I got somethin' for ya
بیا سمت فلوریدا، یه چیزایی برات دارم
We could see the kilos or the Keys, baby, oh, ya
میتونیم کیلو یا کلید ها رو ببینیم ، عزیزم ، اوه اره
Guns in the summertime, chic-a-Cherry Cola lime
اسلحه تو تابستون، نوشیدنی های آلبالویی و لیمویی
Prison isn't nothing to me, if you'll be by my side
دیگه زندانی چیزی نیست اگر تو کنارم باشی
[Chorus]
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
And all the dope fiends
و تمام آن مواد شیطانی
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
[Bridge]
We could get high in Miami, ooh-ooh
میتونیم توی میامی نعشه کنیم
Dance the night away
بیا شب رو با رقصیدن بگذرونیم
People never die in Miami, ooh-ooh
مردم هیچ وقت توی میامی نمیمیرن ( اوه )
That's what they all say
این چیزیه که همیشه خودشون (مردم میامی)میگن
[Interlude]
(You believe me, don't you baby?)
منو باور داری ، مگه ن عزیزم؟
[Pre-Chorus]
Come on down to Florida, I got somethin' for ya
بیا سمت فلوریدا، یه چیزایی برات دارم
We could see the kilos or the Keys, baby, oh, ya
میتونیم کیلو یا کلید ها رو ببینیم ، عزیزم ، اوه اره
Guns in the summertime, chic-a-Cherry Cola lime
اسلحه تو تابستون، نوشیدنی های آلبالویی و لیمویی
Prison don't mean nothing to me, if you'll be by my side
زندانی دیگه معنا نداره اگر تو کنارم باشی
[Chorus — Variation]
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
All the Floridians like
همه فلوریدایی ها
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
All the Colombians like
همه کلمبیایی ها
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
And all my girlfriends
تمام دوست دختر هایم
Yayo, yayo, yayo
آره ایول
[Outro]
That's how we do it, like
ما اینطوری انجامش میدیم
Mm-mm, pretty baby
مممممم،معشوق زیبا
White lines, pretty baby
خط های سفید،معشوق زیبا
Gold teeth, pretty baby
دندان هاي طلا، عزيز زيبا
Dance the night away
بیا شب رو با رقصیدن بگذرونیم