خانه ترجمه ها گالری

Fishtail

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Intro]
Don't you dare say that you'll braid my hair, babe
جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟ عزیزم
If you don't really care
واقعا برات مهم نیس یا نه
You wanted me sadder, you wanted me sadder
تو میخواستی غمگین تر باشم، تو میخواستی غمگین تر باشم
Fishtail, what's the matter? Ah-ah, ah-ah-ah
ویراژ میدی (کنایه از بیقراری)، چته؟ آه-آه، آه-آه، آه-آه (Fishtail به چرخوندن دُم هواپیما برای کم کردن سرعت به خصوص وقت فرود اومدن گفته میشه و در اینجا لانا پارتنرش رو با هواپیمایی مقایسه کنه که روی یه جا بند نیست.)
[Verse 1]
Skipping rope in the bayou, bayou
داریم دست و پا میزنیم توی باتلاق سختی ها، باتلاق سختی ها
Slip softly into rain
تلاش میکنیم آروم آروم ازش در بیایم (از سختی ها عبور کنیم)
Not that smart but I've got things to say
اون قدر ها هم باهوش نیستم اما [تجربیاتم زیادن و] حرفی واسه گفتن دارم
Palm trees in black and white
درختای نخل به رنگ سیاه و سفیدن [برام]
I like to watch them sway
دوس دارم تکون خوردنشون رو تماشا کنم
You're so funny, I wish I could skinny-dip inside your mind
خیلی بامزه ای، کاش میتونستم از اعماق ذهنت سر در بیارم
[PRE-Chorus]
Lately, I've been thinking about how things used to be
تازگیا، به این فکر میکنم که قبلنا همه چی [زندگیمون] چطور بود
Swinging in a nightgown underneath the old oak tree
[مثه] وقتایی که توی لباس خوابم زیر درختای بلوط برات میرقصیدم
Almost Victorian with you, you can talk to me
برات ویکتوریایی بودم (شبیه زنای سلطنتی بودم)، میتونی باهام حرف بزنی
But, lately, I can see
اما، تازگیا، میبینم
[Chorus]
You wanted me sadder
تو میخواستی من غمگین تر باشم
Baby, can't you see it? (You wanted me sadder)
عزیزم، نمیتونی متوجه ـش شی؟ (میخواستی غمگین تر باشم)
For me, you are the one, and if I'm not the one for you
برا من، تو همون یکی یه دونه ای (کسی که میخوامش)، اما اگه من برات اینجوری نیستم
Don't you say it
نباید اینو بگی
I was on the stairs
روی راه پله ها بودم
Ella Fitzgerald in the air
اِلا فیتزجرالد (خواننده آمریکایی) رو حسش میکردم
Feelin' hella rare
و حس میکردم خیلی خاصم
Baby, if you care
عزیزم، اگه برات مهمه
Baby, don't you dare say you'll braid my hair, babe
جرأت نداری بگی میخوای موهامو ببافی، عزیزم
Don't you dare say that you'll braid my hair, babe
جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟ عزیزم
If you don't really care
واقعا برات مهم نیس یا نه
You wanted me sadder
تو میخواستی من غمگین تر باشم
[Verse 2]
Dancing there in the hot, hot sun
زیر نور آفتاب داغ، داغ میرقصم
I know that we've got problems
و میدونم که یه سری مشکلات داریم
I plan to address them another day
ولی حل کردنشون رو میذارم برای یه روز دیگه (فعلا فقط میخواد شاد باشه و به اون مشکلات فکر نکنه)
Palm trees in black and white
درختای نخل به رنگ سیاه و سفیدن [برام]
I see in technicolor
الان دیگه اونا رو رنگی می بینم
Maybe I'll take my glasses off, so I stop painting red flags green
شاید باید عینک بدبینیم رو بردارم، تا دیگه به زنگ خطرها بی توجهی نکنم
[PRE-Chorus]
Lately, I've been sunning in the L.A. riverbed
تازگیا، داشتم توی رودخونه "ال. ای ریوربِد" آفتاب میگرفتم
Wearin' nothing but the summer bruises on my knees
هیچی نپوشیده بودم فقط روی زانوهام آفتاب سوخته شدن
I like how you talk, how you speak, how you look at me
جوری که حرف میزنی رو دوس دارم، جوری که صحبت میکنی، جوری که بهم نگاه میکنی
But, lately, I can see
اما، تازگیا، میبینم
[Chorus]
You wanted me sadder (baby, can't you see it?)
تو میخواستی من غمگین تر باشم (عزیزم، نمیتونی متوجه ـش شی؟)
You wanted me sadder
تو میخواستی من غمگین تر باشم
You wanted me sadder
تو میخواستی من غمگین تر باشم
For me, you are the one, and if I'm not the one for you
برا من، تو همون یکی یه دونه ای (کسی که میخوامش)، اما اگه من برات اینجوری نیستم
Don't you say it
نباید اینو بگی
I was on the stairs
روی راه پله ها بودم
Ella Fitzgerald in the air
اِلا فیتزجرالد (خواننده آمریکایی) رو حسش میکردم
Feelin' hella rare
و حس میکردم خیلی خاصم
Baby, if you care
عزیزم، اگه برات مهمه
Baby, don't you dare say you'll braid my hair
عزیزم، جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟
See, baby, if you care, then (don't you dare say that you'll braid my hair)
ببین، عزیزم، برات مهمه یا نه، خب (جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟)
Baby, don't you dare say that you really care
عزیزم، جرئت نداری بگی واقعا برات مهمه
[Bridge]
Don't you dare say that you'll braid my hair
جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟
When you get home tonight
وقتی امشب رسیدی خونه
If you don't really care
واقعا برات مهم نیس یا نه
Yeah, don't you dare say that you'll braid my hair, babe
آره، جرئت نداری بگی میخوای موهامو ببافی؟ عزیزم
If you don't really care, see
اگه واقعا برات مهم نیس، ببین
Don't you braid my hair
موهامو نباف
If you're not coming home to me
اگه بخاطر من خونه نمیای
Ahh
آه ه
[Outro]
You want someone sadder
تو میخوای یکی غمگین تر باشه
Skippin' rope in the bayou, bayou
داریم دست و پا میزنیم توی باتلاق سختی ها، باتلاق سختی ها
Slip softly in terrain
تلاش میکنیم آروم آروم ازش در بیایم (از سختی ها عبور کنیم)
I'm not that smart
من اون آدم باهوشه نیستم
But I've got things to say
اما منم واسه خودم حرفی برای گفتن دارم