خانه ترجمه ها گالری

Doin' time

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Chorus]
Summertime
تابستونه
And the livin's easy
و زندگی کردن اسونه
Bradley's on the microphone with Ras MG
میکروفن دست بردلی و راس ام جیه
All the people in the dance will agree
همه ی آدمای صحنه رقص موافقن
That we're well qualified to represent the L.B.C
که ما صلاحیت اینو داریم تا ال بی سیو ارائه بدیم(سازمان خبری تو انگلیس)
Me, me and Louie
من و لویی
We gonna run to the party
میدوییم بریم پارتی
And dance to the rhythm
و با ریتم موزیک برقصیم
It gets harder
سخت تر میشه (یعنی داستان رابطشون پیچیده و سخت شده)
[Verse 1]
Me and my girl
من و دوست دخترم
We got this relationship
ما این رابطه رو به دست آوردیم
I love her so bad
من اونو خیلی سفت و سخت دوست دارم
But she treats me like shit
ولی اون با من بد رفتاری میکنه
On lockdown, like a penitentiary
توی حالت لاک دَون(حالتی که زندونیا حق رفت و آمد تو زندانو ندارن)
She spreads her lovin' all over
اون عشقش رو خرج همه می کنه
And when she gets home
و وقتی میاد خونه
There's none left for me
چیزی برای من باقی نمونده
[Chorus]
Summertime
تابستونه
And the livin's easy
و زندگی کردن اسونه
Bradley's on the microphone with Ras MG
میکروفن دست بردلی و راس ام جیه
All the people in the dance will agree
همه ی آدمای صحنه رقص موافقن
That we're well qualified to represent the L.B.C
که ما صلاحیت اینو داریم تا ال بی سیو ارائه بدیم(سازمان خبری تو انگلیس)
Me, me and Louie
من و لویی
We gonna run to the party
میدوییم بریم پارتی
And dance to the rhythm
و با ریتم موزیک برقصیم
It gets harder
سخت تر میشه (یعنی داستان رابطشون پیچیده و سخت شده)
[Verse 2]
Oh, take this veil from off my eyes
اوه،این نقابو از چشمای من بردار
My burning sun
خورشید سوزان من
Will some day rise
یه روزی ظهور میکنه
So, what am I gonna be doin' for a while?
خوب تو این مدت من قراره چه کارایی بکنم؟
Said, I'm gonna play with myself
گفت من قراره با خودم بازی کنم(خودارضایی)
Show them how we come off the shelf
بهشون نشون بده ما چطور از قفسه بیرون میایم
[Chorus]
Summertime
تابستونه
And the livin's easy
و زندگی کردن اسونه
Bradley's on the microphone with Ras MG
میکروفن دست بردلی و راس ام جیه
All the people in the dance will agree
همه ی آدمای صحنه رقص موافقن
That we're well qualified to represent the L.B.C
که ما صلاحیت اینو داریم تا ال بی سیو ارائه بدیم(سازمان خبری تو انگلیس)
Me, me and Louie
من و لویی
We gonna run to the party
میدوییم بریم پارتی
And dance to the rhythm
و با ریتم موزیک برقصیم
It gets harder
سخت تر میشه (یعنی داستان رابطشون پیچیده و سخت شده)
[Bridge]
Evil
شر
We've come to tell you that she's evil
ما اومدیم که بهتون بگیم اون خیلی شر عه
Most definitely
قطعاً
Evil, ornery, scandalous and evil
شر، عبوس، رسوا به پا میکنه و شر عه
Most definitely
قطعاً
The tension
تنش
It's getting hotter
داغ تر میشه
I'd like to hold her head underwater
دوست دارم سرشو زیر آب نگه دارم
(Summertime)
تابستون
[Chorus]
Summertime
تابستونه
And the livin's easy
و زندگی کردن اسونه
Bradley's on the microphone with Ras MG
میکروفن دست بردلی و راس ام جیه
All the people in the dance will agree
همه ی آدمای صحنه رقص موافقن
That we're well qualified to represent the L.B.C
که ما صلاحیت اینو داریم تا ال بی سیو ارائه بدیم(سازمان خبری تو انگلیس)
Me, me and Louie
من و لویی
We gonna run to the party
میدوییم بریم پارتی
And dance to the rhythm
و با ریتم موزیک برقصیم
It gets harder
سخت تر میشه (یعنی داستان رابطشون پیچیده و سخت شده)