خانه ترجمه ها گالری

Cherry Blossom

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
What you don't tell no one, you can tell me
چیزایی رو که نمیتونی به کسی بگی میتونی به من بگی
Little ghost, tall tan, like milk and honey
روح کوچیک بلند و برنزه مثل عسل و شیر
You're very brave
تو خیلی شجاع
And very free
و خیلی آزادی
[Chorus]
I push you high
من تو رو بالا میفرستم (به سمت موفقیت)
Cherry blossom on your sycamore tree
شکوفه ی گیلاس بر روی درخت چنارت
What you don't tell no one, you can tell me
چیزایی رو که نمیتونی به کسی بگی میتونی به من بگی
[Verse 2]
Swing it high like Jesus, wild and free
بالا بچرخ مثل مسیح، رام نشده و آزاده
Dandelions in your hair, baby
قاصدک ها روی موهایت، عزیزم
You're very brave
تو خیلی شجاع
And there's much to see
و چیزهای زیادی برای دیدن هست
[Chorus]
I push you high
من تو رو بالا میفرستم (به سمت موفقیت)
Cherry blossom on your sycamore tree
شکوفه ی گیلاس بر روی درخت چنارت
What you don't tell no one, you can tell me
چیزایی رو که نمیتونی به کسی بگی میتونی به من بگی
[Bridge]
And when you're scared, I'll be right here
و وقتی ترسیدی، من همینجا هستم
You feel afraid, Mommy is there
وقتی احساس نگرانی میکنی، مامان اینجاست
It's a cruel, cruel world, but we don't care
این یه دنیای خیلی خیلی خشن، ولی ما اهمیتی نمیدیم
'Cause what we've got, we've got to share
چون ما چیزیو که داریم به اشتراک میزاریم ( رازهامون به هم میگیم)
[Verse 3]
What you don't tell no one, you can tell me
چیزایی رو که نمیتونی به کسی بگی میتونی به من بگی
Little ghost, blonde hair with lemonade tea
شبح کوچولو، موی بلوند با چایی لیمو
There's much to learn
چیزهای زیادی برای یادگرفتن
And so much to see
و دیدن هست
[Chorus]
I push you high
من تو رو بالا میفرستم (به سمت موفقیت)
Angelina, on your sycamore tree
آنجلینا، روی درخت چنارت
What you don't tell no one, you can tell me
چیزایی رو که نمیتونی به کسی بگی میتونی به من بگی