خانه ترجمه ها گالری

Born to die

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Intro]
Why?
کی ؟
Who, me?
کی ،من؟
Why?
کی ؟
[Verse 1]
Feet, don't fail me now
ای پاهایم، مرا اکنون نا امید نکنید
Take me to the finish line
منو به خط پایان برسونید
Oh, my heart, it breaks every step that I take
اوه، قلبم با هرقدمی که برمی دارم، میشکنه
But I'm hoping at the gates, they'll tell me that you're mine
اما امیدوارم دروازه ها(موقعی که از دنیا میرم)،بهم بگن که تو مال من هستی
Walking through the city streets
در دل خیابانهای شهر قدم میزنم
Is it by mistake or design?
این اتفاقیه یا از قبل برنامه ریزی شدست؟
I feel so alone on a Friday night
من جمعه شبها خیلی احساس تنهایی میکنم
Can you make it feel like home, if I tell you you're mine?
میتونی کاری کنی که من احساس غربت نکنم، اگر به تو بگم تو مال منی؟
It's like I told you, honey
انگاری که قبلا بهت گفتم، عسلم
[Pre-Chorus]
Don't make me sad, don't make me cry
منو ناراحت نکن، منو به گریه کردن ننداز
Sometimes love is not enough, and the road gets tough
بعضی وقتا عشق کافی نیست، و راه سخت میشه
I don't know why
واقعا نمیدونم چرا!
Keep making me laugh, let's go get high
همینجوری منو بخندون، بیا بریم فضا
The road is long, we carry on
راه درازه٬ ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
در عین حال سعی کنیم خوش باشیم
[Chorus]
Come and take a walk on the wild side
بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت
You like your girls insane, so
تو دوست داری دوست دخترات دیوونه باشن
Choose your last words, this is the last time
آخرین حرفاتو بزن، این آخرین باره
'Cause you and I
چون تو و من
We were born to die
زاده شدیم که بمیریم!
[Verse 2]
Lost, but now I am found
گم شده بودم، اما الان پیدا شدم
I can see but once I was blind
میتونم ببینم، اما یک زمان کور بودم
I was so confused as a little child
مثل یک بچه ی کوچک گیج بودم
Tried to take what I could get, scared that I couldn't find
سعی میکردم چیزیو که میتونستمو بدست بیارم اما میترسیدم پیداش نکنم
All the answers, honey
همه جواب هارو پيدا كنم، عزیزم!
[Pre-Chorus]
Don't make me sad, don't make me cry
منو ناراحت نکن، منو به گریه کردن ننداز
Sometimes love is not enough, and the road gets tough
بعضی وقتا عشق کافی نیست، و راه سخت میشه
I don't know why
واقعا نمیدونم چرا!
Keep making me laugh, let's go get high
همینجوری منو بخندون، بیا بریم فضا
The road is long, we carry on
راه درازه٬ ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
در عین حال سعی کنیم خوش باشیم
[Chorus]
Come and take a walk on the wild side
بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت
You like your girls insane, so
تو دوست داری دوست دخترات دیوونه باشن
Choose your last words, this is the last time
آخرین حرفاتو بزن، این آخرین باره
'Cause you and I
چون تو و من
We were born to die
زاده شدیم که بمیریم!
We were born to die
زاده شدیم که بمیریم!
We were born to die
زاده شدیم که بمیریم!
[Bridge]
Come and take a walk on the wild side
بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت
You like your girls insane, so
تو دوست داری دوست دخترات دیوونه باشن
[Pre-Chorus]
Don't make me sad, don't make me cry
منو ناراحت نکن، منو به گریه کردن ننداز
Sometimes love is not enough, and the road gets tough
بعضی وقتا عشق کافی نیست، و راه سخت میشه
I don't know why
واقعا نمیدونم چرا!
Keep making me laugh, let's go get high
همینجوری منو بخندون، بیا بریم فضا
The road is long, we carry on
راه درازه٬ ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
در عین حال سعی کنیم خوش باشیم
[Chorus]
Come and take a walk on the wild side
بيا رو تنِ وحشيه خيابونا قدم بزنيم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار زیر بارش بارون عاشقونه ببوسمت
You like your girls insane, so
تو دوست داری دوست دخترات دیوونه باشن
Choose your last words, this is the last time
آخرین حرفاتو بزن، این آخرین باره
'Cause you and I
چون تو و من
We were born to die
ما زاده شدیم که بمیریم!
We were born to die
ما زاده شدیم که بمیریم!