خانه ترجمه ها گالری

Body electric

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
Elvis is my daddy
الویس پدر منه (منظورش الویس پریسلی هستش،لانا همیشه الویس رو ستایش میکرد)
Marilyn's my mother
مرلین مادر منه (مرلین مونرو منظورشه)
Jesus is my bestest friend
عیسی بهترین دوست منه (الویس و مرلین همیشه الگوهای لانا بودن و لانا یه مسیحیه معتقده)
We don't need nobody
ما به کسی احتیاج نداریم
'Cause we got each other
چون همدیگر رو داریم
Or at least I pretend
یا حداقلش من وانمود میکنیم که اینطوریه
[Pre-Chorus]
We get down every Friday night
ما هر جمعه شب می ریم برقصیم
Dancing and grinding in the pale moonlight
زیر نور ماه با هم میزنیم و می رقصیم
Grand Ole Opry
(اسم یه کنسرت که بیشتر خواننده های سبک کانتری با اجراشون توی این برنامه ها معروف شدن و نکته دیگه اینکه این برنامه ها در نشویل تنسی که الویسم اونجا زندگی میکرده برگزار میشده و الویسم توش اجرا داشته)
We're feeling alright
ما حس خوبی داریم
Mary prays the rosary for my broken mind
مریم مقدس برای ذهن آشوبم دعا میکنه (prays the rosary یعنی با تسبیح دعا کردن)
She said, "Dont worry 'bout it"
اون گفت نگران نباش
[Chorus]
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم(شعری از والتر ویتمن)
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
I'm on fire
احساس هات بودن میکنم
Sing that body electric
اون شعر بادی الکتریک رو بخون
[Verse 2]
Whitman is my daddy
ویتمن پدر من هست ( شاعر بادی الکتریک رو میگه و منظورش اینه که اگه نبود لانا هم نبود )
Monaco's my mother
موناکو مادر من هست (موناکو شهریه که به لوکس و لاکچری بودن معروفه بر می گرده به اینکه لانا از خانواده اعیونی میاد )
Diamonds are my bestest friend
الماس ها بهترین دوست های من هستند ( بر می گرده به آهنگ معروف مرلین مونرو )
Heaven is my baby
بهشت بچه منه
Suicide's her father
خودکشی پدرشه ( یعنی خود کشی باید بکنه که به بهشت که همون بچشه برسه )
Opulence is the end
رستگاری فرجامشه ( که یعنی مرگِ لانا ، لانا رو به بی نیازی میرسونه)
[Pre-Chorus]
We get down every Friday night
ما هر جمعه شب می ریم برقصیم
Dancing and grinding in the pale moonlight
زیر نور ماه با هم میزنیم و می رقصیم
Grand Ole Opry
(اسم یه کنسرت که بیشتر خواننده های سبک کانتری با اجراشون توی این برنامه ها معروف شدن و نکته دیگه اینکه این برنامه ها در نشویل تنسی که الویسم اونجا زندگی میکرده برگزار میشده و الویسم توش اجرا داشته)
We're feeling alright
ما حس خوبی داریم
Mary prays the rosary for my broken mind
مریم مقدس برای ذهن آشوبم دعا میکنه (prays the rosary یعنی با تسبیح دعا کردن)
She said, "Dont worry 'bout it"
اون گفت نگران نباش
[Chorus]
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم(شعری از والتر ویتمن)
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
I'm on fire
احساس هات بودن میکنم
Sing that body electric
اون شعر بادی الکتریک رو بخون
[Bridge]
My clothes still smell like you
لباس هام هنوز بوی تو رو می دن
And all the photographs say you're still young
و همه ی عکس هات نشون می دن که هنوز جوونی
I pretend I'm not hurt
من وانمود می کنم که آسیب ندیدم
And go about the world like I'm having fun
و طوری رفتار می کنم که دارم خوش می گذرونم
[Pre-Chorus]
We get crazy every Friday night
ما هر شب جمعه دیوونه میشیم
Drop it like it's hot in the pale moonlight
میترکونم و می رقصم انگار زیر نور کم ماه چه خبره!
Grand Ole Opry
(اسم یه کنسرت که بیشتر خواننده های سبک کانتری با اجراشون توی این برنامه ها معروف شدن و نکته دیگه اینکه این برنامه ها در نشویل تنسی که الویسم اونجا زندگی میکرده برگزار میشده و الویسم توش اجرا داشته)
Feeling alright
حس خوبی اه
Mary's swaying softly to her hearts delight
مریم مقدس نرم تاب میخوره (آروم میرقصه) برای لذت و خوشحالی قلبش
[Chorus]
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم(شعری از والتر ویتمن)
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
I sing the body electric
من بادی الکتریک رو میخونم
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
Sing the body electric
شعر بادی الکتریک رو بخون
I'm on fire
احساس هات بودن میکنم
Sing that body electric
اون شعر بادی الکتریک رو بخون
[Outro]
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم
I sing the body electric, baby
من بادی الکتریک رو میخونم ، عزیزم