خانه ترجمه ها گالری

Black Bathing Suit

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Grenadine quarantine, I like you a lot
نوشیدنی شیرینِ اناری؛ خیلی دوسِت دارم
It's LA, "Hey" on Zoom, Target parking lot
اینجا لس آنجلسه، روی سلام کردنت زوم میکنن، توی پارکینگِ تارگت
And if this is the end, I want a boyfriend
و اگه این یه پایانه، من یه دوست پسر می خوام
Someone to eat ice cream with, and watch television
یکی که بشه باهاش بستنی خورد، و تلویزیون تماشا کرد
Or walk home from the mall with
یا بشه از فروشگاه تا خونه باهاش قدم زد
'Cause what I really meant is when I'm being honest
چون منظور واقعیم وقتیه که صادقم
I'm tired of this shit
از این وضعیت افتضاح خستم
[PRE-Chorus]
'Cause my body is my temple, my heart is one too
چون بدنم معبدمه، و قلبمم همین طور
The only thing that still fits me is this black bathing suit
تنها چیزی که هنوز اندازم میشه همین لباس شنای سیاهه
You don't know me any better than they do, baby
تو منو بهتر از اونا نمیشناسی، عزیزم
My time is run over, so the only time you'll ever see me
وقتم تموم شده، پس تنها وقتی که منو قراره ببینی
Is in your dreams in my black bathing suit
توو رویاهاته وقتی که لباس شنای سیاه تنمه
Looking at me, looking over at you real cute, 'cause
بهم نگاه میکنی، نگاه کردن بهت خیلی چیز جذابیه، چون
[Chorus]
He said I was bad, let me show you how bad girls do
اون بهم گفت که بد بود، بزار بهت نشون بدم دخترای بد چیکار میکنن
'Cause no one does it better
چون هیچ کـس بهتر از من نمـیتونه انجـامش بـده
He said I was bad, let me show you how bad girls do
اون بهم گفت که بد بود، بزار بهت نشون بدم دخترای بد چیکار میکنن
'Cause no one does it better
چون هیچ کـس بهتر از من نمـیتونه انجـامش بـده
[Verse 2]
Swisher Sweet, magazines, promise you it's not
سوئیشر سوئیت(برند سیگار)، مجلات، بهت قول میدم که این شکلی نیست
'Cause of you, that I'm mean, it's my afterthoughts
به خاطر توئه که من بدجنسم، این بی فکری منه ( فکری که دیر به ذهن میرسه)
And what I never said, why there's a price on my head
و چیزی که هیچوقت نگفتم اینه که چرا واسه سرم جایزه گذاشتن
It's nothing to do with them, it's my karmic lineage
کاری نمیشه باهاشون کرد، اینا از بدشانسی اجداد منن
So I'm not friends with my mother, but I still love my dad
پس من با مامانم دوست نیستم ولی هنوز عاشق بابامم
Untraditional lover, can you handle that?
یه عشقِ بدون قید و شرط، میتونی از پسش بر بیای؟
[PRE-Chorus]
I guess I'm complicated, my life's sorta too
حدس میزنم پیچیده ـم، زندگیمم همین شکلیه
I wish you could see to my soul through this black bathing suit
کاش تو بتونی روحمو توو این لباس شنای مشکی سیاه ببینی
You don't know me any better than they do, baby
تو منو بهتر از اونا نمیشناسی، عزیزم
'Cause I sing like an angel, my heart's like one too
چون من مثل یه فرشته میخونم، قلبمم هم مثل یکی از اوناست
The only thing that fits is this black bathing suit
تنها چیزی که مناسبه فقط این لباس شنای سیاه رنگه
Looking at me, looking over at you real cute, 'cause
بهم نگاه میکنی، نگاه کردن بهت خیلی چیز جذابیه، چون
[Chorus]
He said I was bad, let me show you how bad girls do
اون بهم گفت که بد بود، بزار بهت نشون بدم دخترای بد چیکار میکنن
'Cause no one does it better
چون هیچ کـس بهتر از من نمـیتونه انجـامش بـده
He said I was bad, let me show you how bad girls do
اون بهم گفت که بد بود، بزار بهت نشون بدم دخترای بد چیکار میکنن
'Cause no one does it better
چون هیچ کـس بهتر از من نمـیتونه انجـامش بـده
They said I was bad, and I'll show them what bad girls do
اونا گفتن من بد بودم، و من بهشون میدم که دخترای بد چیکار میکن
[Bridge]
My black bathing suit (oh, let 'em talk about me)
لباس شنای مشکی من (اوه، بزار درموردم حرف بزنند)
They're just yesterday's news (they're fucking broke, and we're laughing about them)
اونا فقط اخبار دیروزن (بی ارزشند) (اونا داغون، و ما بهشون می خندیم)
Mail me when you get the blues (we'll have the last laugh about it)
وقتی ناراحت شدی، بهم نامه بفرست (ما آخرین خنده ـمون هم در موردش میکنیم)
By the way, thanks for the shoes (haha)
به هر حال، بخاطر کفشا ممنون (هاها)
Your interest really made stacks, your interest really made stacks
علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد، علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد
Your interest really made stacks out of it
علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد براش
[Outro]
Your interest really made stacks out of it for me
علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد برام
So thanks for that (your interest really made stacks out of it for me)
پس ممنون بخاطرش (علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد)
Your interest really made stacks out of it for me
علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد برام
So thanks for that (your interest really made stacks out of it for me)
پس ممنون بخاطرش (علاقه مندی هات باعث ایجاد شایعه شد)
So thanks for that
پس ممنون بخاطرش