خانه ترجمه ها گالری

A&W

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
I haven't done a cartwheel since I was nine
از وقتی که ۹ ساله شدم دیگه حرکت چرخ و فلک رو نزدم (نام این آهنگ مخفف عبارت "American Whore" به معنای "هرزه آمریکایی" اه و لانا در اون حکایتی رو روایت میکـنه که از کودکی معصومانه ـش شروع میشه و تا بزرگسالیش ادامه پیدا میکنه، جایی که اون به یک معـتاد جنسی تبدیل میشه)
I haven't seen my mother in a long, long time
واسه یه مدت خیلی خیلی طولانی مادرمو ندیدم
I mean, look at me
اگه بهم نگاه کنی اینا معلوم اه
Look at the length of my hair and my face, the shape of my body
ببین موهام چه اندازه ای شده، صورتم، هیکلم (فرم بدنم) رو ببین
Do you really think I give a damn
واقعا فکر می کنی برام مهمه
What I do after years of just hearin' them talking?
که چیکار میکنم بعد از سال ها شنیدن اینکه "مردم حرف میزنند"
[PRE-Chorus]
I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada
به همه میگم که توی "رُزمید" زندگی میکنم، اما واقعا توی هتل "رمدا" ام
It doesn't really matter, doesn't really, really matter
واقعا اهمیتی نداره، واقعا واقعا اهمیتی نداره.
[Chorus]
Call him up, come into my bedroom
صداش میکنم، بیاد توو اتاق خوابم
Ended up, we fuck on the hotel floor
آخرش، روی کف زمین هتل سکس میکینم
It's not about havin' someone to love me anymore
این دیگه درمورد داشتن کسی که دوستم داشته باشه نیست
This is the experience of bein' an American whore
این تجربه ای که از یه "هرزه ی آمریکایی" بودن بدست میاری
[Verse 2]
Called up one drunk, called up another, Forensic Files wasn't on
یه مستو صدا زدم، یک دیگرم صدا زدم، Forensic Files اون نبود (Forensic Files یک برنامه تلویزیونی محصول سال 1996 است که بر اساس جنایات واقعی با گروهی از کارشناسان علمی ساخته شده است که از طریق پرونده های سرد و پرونده های جنایی و با موارد دیگر به مطالعه پزشکی قانونی می پردازند.)
Watching Teenage Diary of a Girl, wondering what went wrong
به جاش داشتم فیلم "خاطرات کودکی یک دختر" رو میدیدم و فکر میکردم که چی شد که به اینجا رسیدم؟
I'm a princess, I'm divisive, ask me why, why, why I'm like this
من پرنسسم، من تفرقه افکنم، ازم بپرس چرا،چرا،چرا؟اینجوریم.
Maybe I'm just kind of like this, I don't know maybe, I'm just like this
شاید من از این دسته از آدمام ، نمی دونم شاید فقط اینجوریم.
[PRE-Chorus]
I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada
به همه میگم که توی "رُزمید" زندگی میکنم، اما واقعا توی هتل "رمدا" ام
It doesn't really matter, doesn't really, really matter
واقعا اهمیتی نداره، واقعا واقعا اهمیتی نداره.
[Chorus]
Call him up, he comes over again
بهش زنگ میزنم، دوباره میاد
Yeah, I know I'm over my head but, oh
آره، میدونم یکم درک کردنم سخته اما اوه
It's not about havin' someone to love me anymore
این دیگه درمورد داشتن کسی که دوستم داشته باشه نیست
This is the experience of bein' an American whore
این تجربه ای که از یه "هرزه ی آمریکایی" بودن بدست میاری
[Verse 3]
I mean look at my hair
میگم که به موهام نگاه کن
Look at the length of it and the shape of my body
ببین چه اندازه ای شده، هیکلم (فرم بدنم) رو ببین
If I told you that I was raped
اگه بهت میگفتم بهم تجـاوز شده
Do you really think that anybody would think
واقعا فکر میکنی بقیه پیش خودشون فکر میکنن ...
I didn't ask for it? I didn't ask for it
تقصیر من نبوده؟ تقصیر من نبوده (خودم نخواستم؟)
I won't testify, I already fucked up my story
چیزی رو تأیید نمیکنم، همین الانشم به داستان زندگیم گند زدم
On top of this, mm, so many other things you can't believe
مهمتر از این، مم، کلی چیز دیگه هست که باور نمیکنی
Did you know a singer can still be lookin' like a sidepiece at 33?
میدونستی یه خواننده توی 33 سالگی هم هنوز میتونه شبیه یه sidepiece باشه؟ (عبارت sidepiece به زنی گفته میشود که یک مرد همراه او به زنش خیانت میکند و به این شکل لانا میخواهد بگوید که پیر شدن در شهرت و علاقه مردم به او تاثیر میگذارد همونطور که در ترانه های مانند young and beautifull و did you know that there's a tunnel under ocean blvd هم به این قضیه اشاره کرده)
God's a charlatan, don't look back, babe
خدا یه شارلاتانه، به عقب نگاه نمیکنم، عزیزم
Puts the shower on while he calls me
همینجوری که صدام میکنه، دوش رو باز میکنم
Slips out the back door to talk to me
از در پشتی یواشکی میاد که باهام حرف بزنه
I'm invisible, look how you hold me
نامرئی ام، ببین چطوری بغلم میکنی
I'm invisible, I'm invisible (here's my body, I'm available)
من نامرئی ام، من نامرئی ام (بدنم اینجاست، من در دسترسم)
I'm a ghost now, look how they found me
من الان یه روحم، ببین چجور پیدام کردن
[Bridge]
It's not about havin' someone to love me anymore (uh, okay)
این دیگه درمورد داشتن کسی که دوستم داشته باشه نیست (عه؟ باشه)
No, this is the experience of bein' an American whore
نه، این تجربه ای که از یه "هرزه آمریکایی" بودن بدست میاری
It's not about havin' someone to love me anymore
این دیگه درمورد داشتن کسی که دوستم داشته باشه نیست
No, this is the experience of bein' an American whore
نه، این تجربه ای که از یه "هرزه آمریکایی" بودن بدست میاری
This is the experience of bein' an American whore
این تجربه ای که از یه "هرزه ی آمریکایی" بودن بدست میاری
This is the experience of bein' an American whore
این تجربه ای که از یه "هرزه ی آمریکایی" بودن بدست میاری
This is the experience of bein' an American whore
این تجربه ای که از یه "هرزه ی آمریکایی" بودن بدست میاری
Ooh
اووه
[Chorus]
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy, Jimmy ride
جیمی جیمی کوکوا پوف (برقص و بلرزون)، جیمی جیمی راید (بهم سواری بده)
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy get me high (oh my God)
جیمی جیمی کوکوا پوف، جیمی نعشه ـم کن
Love me if you love or not, you can be my light
عاشقم باش، اگه دوسم داری یا نه، تو میتونی نور (زندگیم) باشی
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری زندگیتو به فنا میدی
[Hook]
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری زندگیتو به فنا میدی
[Chorus]
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy, Jimmy ride
جیمی جیمی کوکوا پوف (برقص و بلرزون)، جیمی جیمی راید (بهم سواری بده)
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy get me high
جیمی جیمی کوکوا پوف، جیمی نعشه ـم کن
Love me if you love or not, you can be my light
عاشقم باش، اگه دوسم داری یا نه، تو میتونی نور (زندگیم) باشی
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
[Hook]
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری زندگیتو به فنا میدی
[Verse 4]
Jimmy, you should switch it up, maybe light it up (yeah)
جیمی، باید رفتارتو تغییر بدی، شاید باید (ذهنت رو) روشنش کنی
Jimmy, if you leave the house, find me in the club (like)
جیمی، اگه از خونه رفتی بیرون، منو توی کلاب پیدا کن
Jimmy, if you switch it up, you should light it up
جیمی، اگه رفتارتو تغییر بدی، باید روشن بشی
Jimmy, if you leave the house, find me in the club (like, surf's up)
جیمی، اگه از خونه رفتی بیرون، منو توی کلاب پیدا کن
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری زندگیتو به فنا میدی
But I don't care, baby, I already lost my mind (mind, mind)
اما برام مهم نیس، همین الانشم عقلمو از دست دادم
If you light it up, it's only in the club
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری اشتباه بزرگی انجام میدی
[Chorus]
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy, Jimmy ride
جیمی جیمی کوکوا پوف (برقص و بلرزون)، جیمی جیمی راید (بهم سواری بده)
Jimmy, Jimmy cocoa puff, Jimmy get me high
جیمی جیمی کوکوا پوف، جیمی نعشه ـم کن
Love me if you love or not, you can be my light
عاشقم باش، اگه دوسم داری یا نه، تو میتونی نور (زندگیم) باشی
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
[Outro]
Jimmy only love me when he wanna get high (everybody does)
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه (همه همینن)
Jimmy only love me when he wanna get high (that's right)
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه (درسته)
Jimmy only love me when he wanna get high
جیمی فقط وقتی دوستم داره که میخواد نشئه بشه
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، داری اشتباه بزرگی انجام میدی