خانه ترجمه ها گالری

آلبوم های لانا دل ری

A.K.A. Lizzy Grant

آلبوم های لانا دل ری
A.K.A. Lizzy Grant


اولین آلبوم رسمی لانا دل ری


ادامه مطلب...Born to die


Born to die


آلبوم زاده شده برای مرگادامه مطلب...Paradise


Paradise


آلبوم زاده شده برای مرگ Paradiseادامه مطلب...Ultraviolence


UltraViolence


آلبوم خشونت افراطیادامه مطلب...Honeymoon


Honeymoon


آلبوم ماه عسلادامه مطلب...Lust for life


Lust for life


آلبوم آرزو برای حیاتادامه مطلب...Norman f Rockwell


Norman f Rockwell


آلبوم نورمن راکولادامه مطلب...